Glasvezelsoap Westerveld duurt voort

Diever – De Drentse gedeputeerde Henk Jumelet heeft aangekondigd de regie te nemen in de ‘glasvezelsoap’ in de gemeente Westerveld. Hij heeft Westerveld Op Glas en de Rendo uitgenodigd voor een gesprek. Beide partijen willen aan de slag met de aanleg van een glasvezelnetwerk in de buitengebieden van Westerveld.

Vorige week werd duidelijk dat het burgerinitiatief Westerveld op Glas (WOG) concurrentie krijgt van Rendo Netwerken. Ook die organisatie bereidt in de gemeente Westerveld de aanleg van een snel internetnetwerk voor. In Westerveld wordt al tijden gesproken over de aanleg van een glasvezelnetwerk in de buitengebieden van de gemeente. Vooral daar levert het ontbreken van snel internet een probleem op.

Stichting Westerveld op Glas is al jaren druk bezig om snel internet in de 'witte gebieden' te realiseren. Net nu het er op lijkt dat voor dat initiatief de schop de grond in kan, heeft Rendo bekendgemaakt aan de slag te gaan met Rendo Buitenaf, het snelle internetalternatief van de netwerkbeheerder. Opmerkelijk is dat in het najaar van 2017 WOG en RENDO nog met elkaar aan tafel zaten en spraken over de gezamenlijke aanleg van snel internet. Uiteindelijk koos WOG er voor om zelfstandig verder te gaan.

Duidelijkheid

Politiek Westerveld wil nu van Westerveld op Glas wel eens duidelijkheid over de stand van zaken. WOG die half maart wil beginnen met de aanleg, schermt met een onafhankelijke financier voor de aanleg van het netwerk, maar handtekeningen zijn nog niet gezet.

De trage voortgang heeft er waarschijnlijk toe geleid dat Rendo nu ook in Westerveld aan de slag wil. Volgens gedeputeerde Jumelet wordt het tijd dat de inwoners van Westerveld duidelijkheid krijgen over glasvezel en die duidelijkheid is er niet met twee partijen die aan de slag willen met de aanleg er van. Een ongezonde situatie, zo noemt hij het. Het gesprek met alle betrokken volgt op korte termijn. Daarbij is ook het breedbandplatform VerbindDrenthe aanwezig.