Nieuwe aangifte tegen Vermilion in de maak

Wapserveen - Milieudefensie Westerveld heeft in een open brief aan de leden van de Provinciale Staten van Drenthe ook haar bezorgdheid geuit over de toename van gaswinning in deze regio door gaswinningsbedrijf Vermilion.

In de brief schrijft Milieudefensie dat Vermilion zich in Drenthe opstelt als een onbetrouwbare partij en dat het bedrijf zich niet houdt aan wet- en regelgeving.

Het wantrouwen onder de inwoners groeit daardoor. ‘Vermilion wil de komende tijd de productie flink opvoeren in deze regio. Vanuit Eesveen en Vinkega wil het bedrijf de productie uitbreiden in de Drentse bodem, in veld Diever heeft het bedrijf plannen voor een tweede winput nabij Vledderveen (Boergrup) en de mogelijkheden voor exploitatie van een veld nabij Beilen (Lheebroek) wordt onderzocht’, zo zegt Milieudefensie.

Niet transparant

Volgens de bewoners is het gaswinningsbedrijf niet transparant rond haar plannen. ‘Wat gaat Vermilion precies doen en met welke snelheid? Het is voor ons als bewoners niet duidelijk.’ De inwoners maken zich vooral grote zorgen over eventuele schade aan gebouwen als gevolg van de gaswinning. ‘En de afhandeling van die schade is lastig. De effecten zullen misschien pas over vijftien jaar zichtbaar worden.’ Gaswinning Eesveen meldt dat ze onderzoekt of er al schade aan panden is. Volgens Jeannette van der Velde is dat al het geval. ‘We hebben geluiden gehoord van landbouwers dat hun grond wegzakt. Ook is er schade aan boerderijen gemeld.’

Ondertussen wordt volgens Milieudefensie de roep van de lokale bevolking om uitbreiding van gaswinning tegen te houden, of in zijn geheel te staken, steeds luider. De provincie Drenthe wordt in de open brief opgeroepen keuzes te maken en te investeren in de toekomst. ‘Verandering in ons energiesysteem kan, is nodig en vergt helder beleid’, zo schrijft Milieudefensie.

Explosieven

Het Openbaar Ministerie doet al maanden onderzoek naar vermeende misstanden bij de gaswinning door Vermilion in het gebied rond Wapse. Aan het dossier wordt waarschijnlijk een nieuw hoofdstuk toegevoegd. Milieudefensie heeft ontdekt dat Vermilion, waarschijnlijk ten onrechte, heeft nagelaten om op tijd te melden dat ze explosieven inzetten in Wapse. Dit om het boorgat groter te maken. Iets dat bij de winning van gas veel vaker gebeurt. Met een kraan wordt een string van explosieven in de winput gedaan en tot ontploffing gebracht.

Bij wet is het geregeld dat wanneer de werkwijze wordt toegepast zoals Vermilion dat heeft gedaan, dit minstens een maand van tevoren gemeld moet worden bij de Staatstoezicht op de Mijnen, SoDM. Dit is echter niet gebeurd. ‘Vermilion houdt zich niet aan de spelregels. Dat is niet goed voor het vertrouwen’, aldus Milieudefensie. Momenteel wordt gekeken of deze nieuwe ontwikkeling aan het al bestaande dossier wordt toegevoegd of dat Milieudefensie opnieuw aangifte moet doen.