Auti-start en Present Steenwijkerland zetten samenwerking voort

Steenwijk - Auti-start en Stichting Present Steenwijkerland (Present) werken samen op het gebied van de sociale verantwoordelijkheid in Steenwijkerland.

Auti-start acht de sociale mogelijkheden die Present kan bieden voor de jeugdigen waardevol, een goede ondersteuning en een aanvulling op de inspanningen van Auti-start rondom geplande activiteiten.

Present beschouwt Auti-start als een zorgorganisatie die het welzijn van jeugdigen als prioriteit beschouwt en de verbinding met de samenleving actief zoekt. De hulpvragen worden door Present in behandeling genomen als er vrijwilligersgroepen beschikbaar zijn en er een professionele hulpverlener betrokken is bij de voorbereiding en uitvoering van de projecten.

Auti-start en Present hebben, mede op basis van de goede ervaringen in de afgelopen jaren, besloten de samenwerking in 2018 voort te zetten.

Vier projecten

Op basis van de samenwerking in het afgelopen jaar zijn twee praktisch projecten en twee sociale projecten met aanbod van groepen vrijwilligers van Present ingevuld. De verwachting voor 2018 is dat er opnieuw sprake zal zijn van twee sociale projecten en twee praktische projecten.

Daartoe is een hernieuwd samenwerkingsconvenant opgemaakt en door de directeur van Auti-start, Monika de Jong, en door de voorzitter van de Stichting Present Steenwijkerland, Henk Boxum, ondertekend.