Lokale lasten gedaald in Steenwijkerland

Steenwijkerland - Gemeenten hebben de lokale lasten de laatste vier jaar veel harder laten stijgen dan de inflatie.

In een aantal gemeenten zijn de afvalstoffenheffing, rioolbelasting en ozb zelfs tientallen procenten omhoog gegaan. Vandaag presenteerde de Telegraaf dit als kop boven een overzicht van de lokale lasten per gemeente.

Uit dit overzicht blijkt echter dat in Steenwijkerland de totale lasten in de afgelopen 4 jaar gedaald zijn. Wethouder Wim Brus in een reactie: ‘Een constatering die ons deugd doet en laat zien dat dit college de afgelopen jaren een financieel solide beleid heeft gevoerd. Want met een percentage van - 4,1 % blijkt dat wij een van de weinige gemeenten in onze regio zijn waar de totale lasten gedaald zijn. Daar profiteren zowel de huizenbezitters als de niet-huizenbezitters van. En hoewel de totale lasten bij ons dalen doen wij wel gerichte investeringen om de ambities uit ons collegeprogramma te realiseren. Onze blik is nadrukkelijk gericht op de lange termijn, ook als het gaat om de periode na 2018.’