Voorleesexpress en Stichting JY ontvangen pluim ChristenUnie

Steenwijk - De Voorleesexpress en Stichting JY hebben een pluim ontvangen van ChristenUnie Steenwijkerland. De partij wil hiermee haar waardering uitspreken voor waardevolle initiatieven in Steenwijkerland.

De Voorleesexpress bestaat nu vier jaar in Steenwijkerland en er zijn op dit moment 10 vrijwilligers aan de slag. Deze vrijwilligers komen een half jaar wekelijks bij kinderen in de leeftijd van 2-8 jaar voorlezen. De ouders van de kinderen worden hier ook bij betrokken. Op deze manier wordt de spraak-taalontwikkeling van de kinderen gestimuleerd en laaggeletterdheid voorkomen. De coördinatoren, Joke Hendriks en Tjallie Huisman hebben de pluim in ontvangst genomen van Jantina Drijfhout, raadslid van de ChristenUnie.

Stichting JY is er voor mensen die ondersteuning kunnen gebruiken. Deze ondersteuning is gericht op het verbeteren van zaken die niet goed gaan, maar vooral op het versterken van zaken die wel goed gaan. Zoveel mensen, zoveel verhalen, zo verschillend, zo gelijk. Dit doet de stichting met betrokken medewerk(st)ers en met innovatieve werkwijzen. Namens de ChristenUnie mocht Henk Boxum de pluim overhandigen aan Yvonne Meijer en Janien van der Lind.    

De ChristenUnie wil door middel van het uitreiken van deze pluimen haar waardering uitspreken voor beide organisaties. Het past binnen de visie van de partij om oog te hebben voor kwetsbaren en het streven naar een ‘inclusieve samenleving’, waarin alle mensen gewaardeerd worden en eerlijke kansen krijgen.