Renovatie Capelleschool is gestart

Steenwijk - Er is een begin gemaakt met de verbouwing van de voormalige Capelleschool aan de Tukseweg. Het gaat om sloop van het gedeelte achter het hoofdgebouw, waar 13 nieuwe woningen komen en om renovatie van het hoofdgebouw, waarin 9 woningen komen.

Maandag is er een begin gemaakt met de sloopwerkzaamheden.

Het pand is verpauperd na jarenlange leegstand. Eigenaar Blue Banner Real Estate Development had eerder dit jaar een sloopvergunning voor het hele pand aangevraagd. Maar dat stuitte op verzet. De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft in 2013 ingestemd met een bestemmingswijziging die het mogelijk maakte op de achterzijde van het terrein (gezien vanaf de Tukseweg) woningen te realiseren. Maar met behoud van het schoolgebouw aan de voorzijde met de karakteristieke gevel.

Het college van burgemeester en wethouders hield zich vast aan deze afspraak. Vervolgens ging de sloopvergunning van tafel en is er gekozen voor renovatie van het hoofdgebouw.

Niet identiek

‘Aan de achterzijde komen twee blokken nieuwbouwwoningen. Een blok met vijf en een blok met acht eensgezinswoningen’, licht Joost van Kimmenaede van Blue Banner toe. Het zijn koopwoningen en Van Kimmenaede verwacht een verkoopprijs van ongeveer € 200.000,-. In het hoofdgebouw komen negen verschillende woningen. ‘Verschillende formaten, dus ze worden niet identiek. Drie zijn levensloopbestendig. Die hebben een slaap- en een badkamer op de begane grond. Bij de andere zes woningen is dat niet haalbaar.’

Negen voordeuren

De karakteristieke voorgevel blijft behouden. ‘In overleg met de welstandscommissie  komen er negen voordeuren en dakkapellen. Ook komen er grotere ramen. Het muurtje voor de school blijft bestaan en er is een gemeenschappelijke voortuin.’ Van Kimmenaede zegt nog te twijfelen of deze negen woningen koop of huur worden.

Na de sloopwerkzaamheden start na de zomer de bouw. De verwachting is dat de woningen in de tweede helft van 2019 klaar zijn.