Jeugd Amsterdam Staff Band Leger des Heils te gast

Steenwijk - ‘De aanstormende jeugd van de Amsterdam Staff Band komt naar Steenwijk’, klinkt het met gepaste trots uit de mond van Jelle Kaspers van het Leger des Heils. Een openluchtconcert in het park is bij het Leger des Heils in Steenwijk al jaren een traditie. ‘Het wordt de achttiende keer.’

Kaspers merkt op dat de mensen van het Leger des Heils toch zeker acht maanden bezig zijn geweest om de jeugdband naar Steenwijk te halen. ‘Ze konden eigenlijk niet. Een overvolle agenda. Bleek een organisatie af te vallen en toen hebben wij alsnog toegehapt. Dit is voor ons één van de uitschieters in het jaar, waarbij we de vingers kunnen aflikken.’

Openluchtconcert

De band komt komende zaterdag 16 juni. ‘Ze treden ‘s morgens eerst in Zwolle op en daarna komen ze naar Steenwijk. Het open lucht concert bij de muziekkoepel begint ’s middags om twee uur en duurt tot om en nabij half vier.’ Kaspers is met recht trots op de komst van deze bijzondere band. ‘Deze muzikanten volgen allemaal het conservatorium. Ze komen uit het hele land. En het is een soort van kweekvijver voor de Amsterdam Staff Band, die hier vorig jaar geweest is.’ Vroeger waren het alleen mannen. ‘Maar uiteraard is ook het Leger des Heils met zijn tijd meegagaan. Ja hoor, het zijn nu mannen en vrouwen.’ De Amsterdam Staff Band heeft ook veel internationale optredens. ‘Ze spelen in Amerika, Engeland, Duitsland, tja waar eigenlijk niet.’ De band wordt samengesteld uit muzikanten van allerlei Leger des Heils korpsen uit het land. ‘Ze spelen kerkelijke blaasmuziek. De band geeft met Kerst ook jaarlijks optredens op de Dam, in hartje Amsterdam.’

Geschiedenis

Uit archieven van het Leger des Heils blijkt dat de band in 1887 al enige gestalte kreeg. ‘Op 8 mei 1887 vond in de Gerard Doustraat in Amsterdam de oprichting van het eerste Nederlandse korps (moederkorps) plaats, waarbij luitenant Gerrit Govaars de samenzang begeleidde op zijn viool’, zo valt te lezen. De ontwikkelingen gingen heel snel. ‘Al spoedig werd uit de korpsen die in dat eerste jaar ontstonden een muziekkorps samengesteld, dat zich per stoomtrein of huifkar verplaatste. Geld hadden ze niet, er werd overnacht in kazernes en inrichtingen.’ Men dacht en werkte verder in de richting van zo'n landelijk muziekkorps en als gevolg daarvan werd op de voorpagina van de Strijdkreet van zaterdag 29 januari 1910 de oproep geplaatst: ‘Vrijwilligers gevraagd voor een dadelijk te vormen stafmuziekkorps’. De Amsterdam Staff Band in de huidige opzet werd in 1962 opgericht. Alle leden geven vanuit hun persoonlijk geloof in God invulling aan hun muzikaliteit.

Traditie

Jelle Kaspers vertelt over de jarenlange traditie. ‘We hebben hier ook al eens een harmonie uit Hattem gehad, ook van het Leger des Heils. En ook wel samengestelde bands van allerlei afdelingen. Eerlijk gezegd lukt het elk jaar weer, maar eenvoudig is het niet. Voor veel muzikanten is half juni de vakantie al begonnen.’ Afhankelijk van het weer komen er al snel een paar honderd bezoekers naar Rams Woerthe. ‘De echte Leger des Heils muziek is best populair. Mensen mogen graag meezingen. Dat is uiteraard ook de bedoeling.’ Kaspers doet de organisatie samen met Johan Veldhuis. ‘Die zorgt onder meer voor het transport en plaatsen van stoelen in het park. Er zijn veertig stoelen voor de muzikanten en vijftig voor publiek. Mensen doen er dus goed aan zelf een stoeltje mee te nemen, dan weet je in ieder geval zeker dat je kunt zitten. Want zoals gezegd het is altijd druk.’ Achter de gratis te bezoeken open lucht concerten zit een heldere boodschap. ‘Wij zien het als een dankjewel aan de bevolking. Mensen steunen ons immers door geld in de collectebus te stoppen en kleding beschikbaar te stellen. Zo doen wij als Leger des Heils op onze manier iets terug.’