CDA, CU en GroenLinks: 'Hoe gaat Vermilion communicatie met inwoners aanpakken?'

Eesveen - CDA, GroenLinks en ChristenUnie willen van gedeputeerde Traag weten of er al concrete acties zijn ondernomen omtrent de communicatie over de gaswinning in Eesveen door Vermilion.

Ruim een maand geleden stond de wijze van communiceren over de gaswinning in Eesveen door Vermilion en het gebrek aan een goed communicatieplan op de agenda in de openbare commissie Energie & Milieu. De drie partijen stellen tijdens de Provinciale Statenvergadering op 20 juni vragen aan gedeputeerde Traag.

'Het beantwoorden van de vele vragen die leven bij inwoners is een korte slag die Vermilion direct al kan maken. We zijn erg benieuwd of hier al uitvoering aan gegeven is. Ook willen we graag weten waar en wanneer de meetstations zijn of worden geïnstalleerd, zoals in mei werd toegezegd door Vermilion', meldt het CDA.