Bidboek: 'Meer en beter verspreiden van toeristen'

Giethoorn – Kort voor de première van de openluchtvoorstelling Storm over Beulaeke werd woensdagavond het bidboek ‘Land van Weerribben en Wieden’ met als koptitel ‘Poort naar Overijssel’ gepresenteerd.

‘Recent heeft het college van Gedeputeerde Staten contact met ons gezocht om op zeer korte termijn de mogelijkheden in het kader van de zogenaamde Regiodeals te verkennen. Voor ons zijn met name de kansen in Giethoorn in relatie tot leefbaarheid hierin een mooie uitdaging’, aldus het college. Het bidboek werd overhandigd aan Gedeputeerde Eddy van Hijum.

De aanleiding is de presentatie op 10 oktober 2017 van het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de Toekomst’ door het Kabinet. In dit regeerakkoord zet het Kabinet in op de samenwerking met de decentrale overheden; gemeenten, provincie en waterschappen. Het Kabinet stelt hiervoor een budget beschikbaar van € 950 miljoen voor de jaren 2018 tot en met 2022.

Samenwerking

De provincie kan deze kansen alleen verzilveren als in Overijssel gezamenlijk wordt opgetrokken. In mei 2018 heeft de provincie daarom een aanbod aan het Kabinet opgesteld. Vanuit 5 investeringslijnen geven Gedeputeerde Staten een overkoepelend beeld van de ambities van Overijssel en de drie regio’s: Klimaat; Regionale economie; Vitaal platteland; Bereikbaarheid; Grensoverschrijdende samenwerking.

Spreiding in de gemeente en in de regio

‘Met het beleid voor de vrijetijdseconomie richten wij ons onder meer op het beter spreiden van bezoekers en toeristen én het verhogen van de bestedingen door diezelfde bezoekers en toeristen binnen onze regio. Daarbij is voor ons de regio een optelsom van diverse om- en aanliggende gemeenten die allen hun eigen aantrekkingskracht voor bezoekers en toeristen hebben.’