Verbazing over tijdstip besluit gaswinning

Eesveen - De kogel is door de kerk: de gaswinning in Eesveen wordt verlengd van 2019 naar 2027. ‘We zijn verrast dat het plan ter visie ligt in de vakantieperiode’, reageerde wethouder Oene Akkerman dinsdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering.

‘Nogal onhandig, en we hadden gevraagd om dat juist niet te doen...’ Niet alleen gaat de gemeente pro forma bezwaar aantekenen, Akkerman gaf tevens aan sterk te overwegen ook nog een brief te schrijven naar het rijk over de gevoerde werkwijze. Hij liet dit dit weten naar aanleiding van een vraag van het CDA.

Ruim een half jaar nadat gasproducent Vermilion een aanvraag indiende om tot 2027 gas te winnen uit de grond bij Eesveen, ligt er een definitief besluit. De winningsperiode wórdt verlengd en dat betekent dat er in Eesveen tien keer meer gas naar boven wordt gehaald dan nu het geval is. Het plan ligt vanaf aanstaande donderdag tot en met woensdag 22 augustus ter inzage. Bewoners kunnen daarna in beroep gaan.