College Westerveld is verbaasd over uitbreiding gaswinning

Diever - Het college van Westerveld zet vraagtekens bij het besluit over verlenging en uitbreiding gaswinning bij Eesveen.

‘We gaan uitzoeken wat mogelijk is om dit instemmingsbesluit niet in werking te laten treden,’ aldus wethouder De Jong, ‘zodat het tweede veld bij Eesveen nog niet gewonnen kan worden.’

De gemeente Westerveld diende eerder al een kritische zienswijze in. Daarin werd aangedrongen op een goede nulmeting, duidelijke schadeafhandeling en betere informatievoorziening voor de inwoners van de gemeente.

De Jong: ‘Ook zijn vraagtekens gesteld over het effect van de velden onderling in samenhang met andere mijnbouwactiviteiten. Het instemmingsbesluit wat nu ter inzage ligt, voldoet wat ons betreft niet aan deze voorwaarden. De enige voorwaarde die Vermillion opgelegd krijgt is het doen van een bouwkundige nulmeting.’

Timing van inzage

Vanaf gisteren ligt het instemmingsbesluit die de verlenging en uitbreiding van gaswinning bij Eesveen mogelijk maak ter inzage. ‘De timing van inzage is zeer ongelukkig in verband met de vakantieperiode’, vindt wethouder De Jong.

Het instemmingsbesluit is een actualisatie op een bestaand winningsplan. Dit plan laat voor een nieuwe periode, meer intensieve en uitgebreide winning toe