CDA en PvdA Westerveld uiten zorgen over gaswinning Eesveen

Diever - Verschillende politieke groeperingen in Westerveld zetten vraagtekens bij het besluit ‘verlenging en uitbreiding gaswinning’ door Vermilion Energy Netherlands B.V. bij Eesveen en Vinkega. Dit betreft gasvelden die ook onder het Westervelds grondgebied liggen.

CDA Westerveld is een van de partijen die zorgen heeft en vragen stelt bij het moment van communicatie van het besluit, zo vlak voor de zomervakantie. De fractie van de partij schrijft ‘vanwege het zomerreces in de kalender in raadsvergaderingen net als betrokken inwoners en mede-indieners van zienswijzen, actief op de hoogte te willen worden gehouden van de inzet en mogelijke reactie op het gaswinningsbesluit’.

Intenties

Het CDA heeft daarom vragen gesteld aan B en W van Westerveld. Zo wil de partij weten of het college tevreden is over de reactie op haar ingediende zienswijze en of het college aanleiding ziet voor een nieuwe reactie op de zienswijzenota en definitief instemmingsbesluit. CDA wil ook weten of het college haar intenties openbaar wil delen zodat de omwonenden op de hoogte zijn van de inzet en inbreng van de gemeente Westerveld op dit onderwerp.

De raadsleden Adri van der Weyde en Gerjo Ballast willen van B en W op korte termijn ook weten of zij aanvullende maatregelen nemen om de communicatie en transparantie tussen het Ministerie van Economische Zaken, Vermilion en omwonenden te bevorderen.

Nulmeting

Ook de PvdA in Westerveld heeft zorgen. ‘Het bevreemdt ons dat er nog steeds geen nulmeting is gedaan. Men zou nu de huizen in de omgeving moeten taxeren. Bij eventuele schade heeft men dan in ieder geval de referentie vastgesteld. Ook wordt dan sneller duidelijker wanneer er sprake is van beginnende schade, zodat men de gaskraan weer dicht kan doen. Daarnaast maken we ons zorgen over de afhandeling van de schades in de toekomst, wanneer Vermillion zijn activiteiten aan het afronden is en weer verdwijnt uit Nederland. Hoe krijg je dan nog je schade vergoed?’

Vraagtekens

In een eerste reactie heeft het college van Westerveld al gezegd vraagtekens te zetten bij het besluit over verlenging en uitbreiding gaswinning bij Eesveen. ‘We gaan uitzoeken wat mogelijk is om dit instemmingsbesluit niet in werking te laten treden’, zo heeft wethouder Wilfried de Jong al laten weten. Westerveld diende eerder al een kritische zienswijze in over de gaswinning.

Daarin werd aangedrongen op een goede nulmeting, duidelijke schadeafhandeling en betere informatievoorziening voor de inwoners van de gemeente. Ook over de timing van het moment van het ter inzage leggen van het instemmingsbesluit die verlenging en uitbreiding van gaswinning bij Eesveen mogelijk moet maken, heeft de wethouder al iets gezegd. ‘Zeer ongelukkig in verband met de vakantieperiode’, aldus wethouder De Jong.

Het instemmingsbesluit is een actualisatie op een bestaand winningsplan. Dit plan laat voor een nieuwe periode, meer intensieve en uitgebreide winning toe.