Statenfracties bezorgd over gaswinning Eesveen

Eesveen - Vermilion mag van minister Wiebes bij Eesveen tot en met 2027 meer gas winnen door de gaswinning te intensiveren met de aanleg van een tweede put. Veel inwoners in dit gebied zijn verontrust over mogelijke gevolgen voor hun leefomgeving en schades die aan woningen kunnen ontstaan vanwege de aanwezige risico’s op trillingen.

De Statenfracties van GroenLinks, ChristenUnie en CDA zijn van mening dat deze zorgen serieus genomen moeten worden en het van noodzakelijk belang is het gaswinningsproces van deze en alle andere kleine gasvelden in Overijssel strak te monitoren. Een nulmeting bij woningen en (bedrijfs)gebouwen zorgt volgens deze partijen voor een vertrekpunt om goed te kunnen monitoren.

In het winningsplan geeft Vermilion aan dat indien als gevolg van bodemtrillingen door gaswinning schade ontstaat, deze zal worden vergoed overeenkomstig de regel van het burgerlijk recht. Om deze mogelijke schade te kunnen monitoren achten de fracties een nulmeting een noodzakelijke basis om te kunnen bepalen of er schades voortkomen uit deze gaswinningsactiviteiten. ‘De nulmeting zal plaats moeten vinden voorafgaande dat de gaswinning wordt geïntensiveerd om een goede basis te vormen.’