Opening hypermarkt in 2020 gepland

Steenwijk - Het ziet ernaar uit, dat na de zomervakantie zal worden begonnen met de werkvoorbereidingen en het bouwrijp maken van het perceel grond in het bedrijvenpark Eeserwold aan de A32 bij Steenwijk, waar de hypermarkt in het Focus-U-Park zal worden gerealiseerd.

Dit belangrijke onderdeel van het retailpark was de laatste jaren de insteek van een langdurige procedure,  waarin de Raad van State drie maanden geleden een definitieve en onherroepelijke uitspraak heeft gedaan: het park mag er komen.

Nadat de gemeente Steenwijkerland al jaren geleden de vereiste omgevingsvergunning had verleend, zijn er vanuit supermarktkringen én door de Handelsvereniging Steenwijk bezwaren gemaakt tegen de plannen, die in feite al dateren van november 2012. In de loop der jaren zijn deze plannen zodanig aangepast, dat de bezwaren door de Raad van State van tafel konden worden geveegd.

 ‘En dat betekent’, constateert directeur Paul Evers van Focus Retail Development BV, ‘dat de realisatie voor de deur staat en we nu invulling kunnen gaan geven aan dit project en aan het begrip hypermarkt, de enige in Nederland. De verleende vergunning is onherroepelijk en met de aangepaste uitgangspunten zijn we aan de slag gegaan. We denken dat daarmee Steenwijk in een grote regio haar aantrekkingskracht verder vergroot.’

Toonaangevend

Evers vervolgt:  ‘Op dit moment wordt onderhandeld met een aantal toonaangevende exploitanten, waarbij moet worden gedacht aan (inter)nationaal bekende namen. Binnenkort verwachten we rond te komen en bekend te kunnen maken wie de exploitant zal worden, waarna we de plannen verder kunnen gaan afronden en het plaatje compleet gaat worden.’

Evers verwacht, dat begin volgend jaar met de bouw kan worden begonnen en daarmee zal een periode van iets meer dan een jaar zijn gemoeid. Zodat in de loop van 2020 de opening van het energie-efficiënte complex (met zonnepanelen op het dak) kan plaatshebben, compleet ook met circa 600 parkeerplaatsen.

Omvangrijk

De hypermarkt zal straks een omvangrijk en gevarieerd supermarkt- én warenhuisassortiment bieden en daarnaast zullen ‘in & om het huis’-winkels ontstaan. Verder wordt gedacht aan horecavoorzieningen en leisure. Paul Evers: ‘We zijn met Roelofs Planontwikkeling in gesprek om extra vierkante meters in een naastgelegen perceel bij totale project te betrekken, zodat naast winkelen ook vermaak kan worden geboden. Daarbij kan worden gedacht aan attracties voor kinderen, maar bijvoorbeeld eveneens aan een casino en bioscoop. Deze ideeën gaan we nader uitwerken en zo mogelijk aan het geheel toevoegen, zodat er aan de A32 iets gaat ontstaan voor de hele familie. Daarnaast is het een goed bereikbare locatie die mogelijkerwijze voor de vestiging van een hotel geschikt zou zijn’.

Groei

Evers geeft aan, dat Steenwijk met dit initiatief een verzorgingsgebied van ruim 300.000 inwoners gaat bedienen. ‘Het eerste jaar mag worden gerekend op tenminste 500.000 bezoekers, zo is de prognose. Dit aantal zal groeien en daarvan kan het centrum van de vestingstad zeker mede profiteren. ‘Bedenk verder’, zo laat Evers nog weten, ‘dat deze ontwikkelingen zeker enkele honderden arbeidsplaatsen zullen opleveren.’ De aanvankelijk goede contacten met de winkeliers in het centrum stonden als gevolg van de verwikkelingen rond de vergunningaanvraag op een laag pitje, maar de nieuwe voorzitter van de Stichting Steenwijk Vestingstad wil na de vakantie met ons in gesprek en dat ervaren we als een mogelijk nieuw positief vertrekpunt.’

Eraan toevoegend: ‘Wij blijven van mening dat een goede verstandhouding tussen het Focus U Park en de binnenstad van belang is om de regionale aantrekkingskracht van Steenwijk optimaal onder de aandacht te brengen.’