Ondernemen in Meppel: Jan Meijer
Door Jan Meijer

Meten is weten

De NVM heeft voor al haar leden de meetinstructie verplicht gesteld, omdat huizenkopers erop moeten kunnen vertrouwen dat een NVM-makelaar de juiste informatie geeft over het woonoppervlak van aangeboden woningen.

Uit de uitspraak van ons hoogste rechtscollege blijkt opnieuw hoe belangrijk het is dat de kwaliteitsvoorschriften van de NVM worden nageleefd. Makelaars die niet of onnauwkeurig de oppervlakte opmeten, kunnen daarop niet alleen tuchtrechtelijk worden aangesproken, zij kunnen ook door de burgerlijke rechter tot schadevergoeding worden veroordeeld.

Het lijkt er overigens op dat de maatvoering in het kader van het verkopen van appartementen meer onnauwkeurigheid opleveren dan grondgebonden woningen. Dat levert ook discussie over prijsvorming op.

Voor makelaars die de meetinstructie niet nauwkeurig hebben uitgevoerd, is het vervelend dat zij veroordeeld zijn om de schade te vergoeden. Echter, voor de NVM als kwaliteitscollectief is het zeer positief dat ons hoogste rechtscollege zoveel waarde toekent aan NVM-regels. Volgens de rechter strekt de meetinstructie tot bescherming van de belangen van aspirant-kopers, door toepassing op een juiste wijze hebben we als NVM-leden daaraan bijgedragen.

In de uitspraken wordt uitgebreid aandacht besteed aan de door de makelaars gebruikte disclaimer in de verkoopbrochures : ‘Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.’ De Hoge Raad is van oordeel dat aspirant-kopers ervan uit mogen gaan dat een vermeld oppervlakte klopt, afgezien van ‘ondergeschikte afwijkingen’ door bijvoorbeeld interpretatieverschillen. Dat kan alleen anders zijn als de koper uit verklaringen of gedragingen van de verkopend makelaar had kunnen opmaken dat de oppervlakte anders is gemeten en wellicht afwijkt.

‘De enkele vermelding in de verkoopbrochure dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend is in dit verband onvoldoende’, stelt de Hoge Raad. ‘Een dergelijke standaardmededeling is op zichzelf niet specifiek genoeg om afbreuk te kunnen doen aan het vertrouwen dat de aspirant-koper aan het verplichte karakter van die meetinstructie mag ontlenen.’ In dit kader is het voor kopers een afweging waard om ook een NVM-lid voor de aankoop in te schakelen voor expertise en reductie van de aansprakelijkheid.