Onttrekkingsverbod van water in Paardeweide-Veendijk uitgebreid

Regio - Het onttrekkingsverbod verbod in Paardeweide-Veendijk is uitgebreid door het waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Vanwege de aanhoudende droogte en het uitblijven van neerslag mag nu ook voor akkerbouwgewasen geen water meer worden onttrokken.

Dit betekent dat geen water uit sloten, weteringen, beken en kanalen mag worden gebruikt voor het beregenen van gras, mais en akkerbouwgewassen (onder andere aardappelen, voeder- en suikerbieten, uien en granen). Er was al een verbod voor het beregenen van grasland en mais.

Verdere daling voorkomen

Doel van het verbod is om verdere daling van het waterpeil te voorkomen en voldoende voorraad te houden voor de warme en droge periode die nog wordt verwacht en aanhoudt. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd en is niet van toepassing op drinkwater voor vee of het blussen van branden.

Door de lage waterstanden kan er schade optreden aan oevers en kaden. Daarnaast is er kans op verslechtering van de waterkwaliteit. Door de hoge buitentemperatuur warmt ook het water op. Hierdoor bevat het minder zuurstof en kan er bijvoorbeeld vissterfte optreden. Handhavers van het waterschap zien toe op het verbod.

Zodra de omstandigheden het toelaten, worden de verboden ingetrokken. Dit maakt het waterschap bekend via www.wdodelta.nl, social media en www.officielebekendmakingen.nl.