Vrees voor nog grotere toeristenstroom richting Giethoorn

Giethoorn - ‘t Gieters Belang is teleurgesteld dat zij niet is betrokken bij de samenstelling van het bidboek 'Land van Weerribben en Wieden - Poort naar Overijssel' , dat de gemeente eind juni heeft overhandigd aan provincie.

Dit bidboek is opgesteld door de gemeente Steenwijkerland en gaat onder andere in op de spreiding van toerisme en hoe de andere kernen kunnen profiteren van de aantrekkingskracht van Giethoorn. Hiervoor ligt een forse subsidie in het verschiet. Om hiervoor in aanmerking te komen, is met man en macht gewerkt dit bidboek tijdig te kunnen presenteren.

Kritisch over inhoud en proces

‘t Gieters Belang is over zowel de inhoud als het proces zeer kritisch. ‘Wij vrezen dat de maatregelen om het toerisme te spreiden in eerste instantie vooral zullen leiden tot een nog grotere toeristenstroom richting Giethoorn. Juist om die reden zitten we er bovenop’, zegt voorzitter Gieters Belang Evert van Dijk.

Bij het werkbezoek aan Giethoorn van onder andere staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer, Jos Vranken (Holland Marketing) en gedeputeerde Eddy van Heijum betoogde Van Dijk dat er allereerst een visie opgesteld dient te worden - waarbij de leefbaarheid voorop moet staan - voordat andere activiteiten uitgevoerd kunnen worden.

Na de zomer samenwerking hervatten

Ook is er een officiële reactie verstuurd naar het college van B&W waarin de teleurstelling in de geschade relatie wordt uitgesproken. ‘We hopen na de zomer de constructieve samenwerking weer te hervatten en met alle partijen en nieuwe energie het visietraject in te gaan. Alleen gezamenlijk kunnen we daadwerkelijk bouwen aan de toekomst van Giethoorn.’

De bewoner op één

Termen die in het bidboek worden genoemd zoals spreiding van het toerisme, duurzame ontwikkeling, leefbaarheid en de bewoner op één spreken ’t Gieters Belang aan, net als maatregelen die het dorp duidelijk ten goede komen, zoals het vervangen van de beschoeiing, reguleren van de vloot van verhuurboten, het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen en het verbinden van Noord en Zuid.

Maar door de wijze waarop dit bidboek is samengesteld en naar buiten toe is gepresenteerd, en het feit dat het college de werkgroepen op geen enkele wijze heeft betrokken, is het vertrouwen in een goede samenwerking met de gemeente pijnlijk geschonden, stelt ‘t Gieters Belang.

Wethouder Oene Akkerman heeft één pijnpunt alvast kunnen wegnemen. Evert van Dijk: ‘Hij heeft ons verzekerd dat het niet gaat om geoormerkte gelden. En dat onder andere de plannen rondom de Kanaaldijk en de ijsbaan eigenlijk niet in het bidboek thuishoren.’