Beweidingsverbod voor bijna alle dijken ingetrokken

Regio - Het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft voor bijna alle dijken het beweidingsverbod ingetrokken.

Alleen op de Vechtdijken is beweiding nog niet toegestaan. De grasmat is hier aan weerszijden langs de Vecht vanaf de A28 in Zwolle tot Ommen nog onvoldoende hersteld.

Voor de overige dijken geldt dat vee, met name schapen (koeien en paarden mogen nooit op dijken lopen), weer op bijna alle dijken mogen grazen. Het waterschap stelde op 7 juli een beweidingsverbod in, om verdere schade aan de kurkdroge dijken te voorkomen. Door de droogte zou door begrazing het wortelstelsel van de grasmat worden aangetast, waardoor het gras op de dijk moeilijk kan herstellen. Deze grasmat dient als beschermlaag van de dijk in tijden van hoogwater. Inmiddels is er voldoende neerslag gevallen om het verbod grotendeels op te heffen.

‘Net als bij de onttrekkingsverboden van oppervlaktewater is het beweidingsverbod goed nageleefd’, zegt dijkgraaf Herman Dijk over het beweidingsverbod. ‘De eigenaren en pachters van dijken toonden begrip voor deze maatregel. Een enkele keer werd een ‘goed gesprek’ gevoerd om medewerking te krijgen. Het was dan ook niet nodig om boetes voor overtreding van de verboden uit te delen.’