'Willemsoord zondag' had tikkie nodig

VOETBALKRANT 2018: vv Willemsoord. De vv Willemsoord was begin februari behoorlijk in mineur. De zondagtak dreigde af te haken, vanwege een gebrek aan spelers voor het eerste en enige seniorenelftal. Bestuurslid Marcel Kuiper luidde zelf de noodklok, omdat het voortbestaan serieus in het geding kwam.

Ruim een halfjaar later concludeert hij, samen met trainer Perry Fransen, dat de zondagafdeling weer springlevend is: ‘Het leeft hier enorm.’ Er zijn weer voldoende spelers om op zondag met een volwaardig team te acteren in de vijfde klasse. Die zorgen zijn nagenoeg weg, begin augustus leverde de dorre grasmat andere hoofdbrekens op. De mannen denken er het hunne van, hopen op betere tijden en gaan even terug naar vorig voetbalseizoen. ‘Na de winterstop haakte een aantal spelers af en toen kwamen we serieus in de problemen. Het was echt bijna zover dat het op de zondag zou ophouden. Je hoopt natuurlijk dat het niet zover zou komen, maar het was wel reëel. Je ziet het overal. De zondag is en blijft lastig, de zaterdag juist populair.’

Fransen: ‘Er is maar één team op zondag, er was jarenlang geen jeugd. En konden we eerst nog wel jongens uit het tweede zaterdagteam laten meedoen op de zondag, later kon dat ook niet meer, omdat ze het blijkbaar nodig vonden om te promoveren’, zegt hij met een kwinkslag. Spelers uit de zogenaamde B-categorie mogen wel spelen in de A-categorie, maar een onderlinge uitwisseling in die A-categorie mag dan weer niet. Die aanvulling droogde dus ook op.

Verrassende resultaten

Vervolgens werden spelers op de man af gevraagd om op zondag te komen voetballen. Buren, kennissen, familie en dat allemaal onder het mom ‘ons kent ons’. Het leverde verrassende resultaten op. ‘Er zaten jongens hier op de camping die zich aanmeldden en zij namen dan weer vrienden mee. Uiteindelijk hadden we een mannetje of twintig. Dat lijkt veel, maar daar zaten ook drie jongens tussen die niet elke week konden spelen, maar we konden tenminste het seizoen afmaken. Het was  in eerste instantie gericht op kwantiteit en niet zozeer op kwaliteit.’

Toch zorgden de aanwinsten blijkbaar voor een impuls, want in de eerste helft van het seizoen vergaarde Willemsoord één schamel puntje en aan het slot van de competitie waren dat er elf. ‘Vooropgesteld: elke wedstrijd die we winnen is meegenomen. Zo kijken we er op de zondag tegenaan. Nergens is het niveau van de zaterdag en de zondag hetzelfde. Dat hoeft ook niet. Wat we willen is de basis op orde brengen en deze periode overbruggen, totdat er straks ook weer wat jeugdspelers kunnen doorstromen.’

Kuiper: ‘Ons doel is dan ook dat we willen groeien. De sponsoring is de afgelopen jaren verdrievoudigd, we zijn bezig met verlichting op het bijveld en de kantine hebben we in eigen beheer. Als we nog wat verder kijken, dan streven we ernaar om over vijf jaar drie elftallen op de zaterdag en twee op de zondag te hebben. Echt, het leeft hier enorm. We hadden alleen dat tikkie nodig op de zondag.’

Auteur: Erik Riemens