Gemeente koopt boerderij aan Deukten aan

Steenwijk/Giethoorn - De gemeente gaat de boerderij aan de Deukten 2 in Giethoorn aankopen. Dat heeft de raad dinsdagavond besloten. De aankoop heeft te maken met het plan om een parkeerterrein voor toeristen en inwoners aan te leggen.

‘Vanuit strategisch oogpunt is het zeer gewenst dat de gemeente kan beschikken over de gehele boerderij Deukten 2 te Giethoorn. Dit zou elke mogelijk ontwikkeling in het kader van de leefbaarheid van dit deel van Giethoorn bemoeilijken’, aldus het college.

Eind augustus is het bidboek Land van Weerribben en Wieden; Poort naar Overijssel voor subsidie aangemeld bij het Rijk en provincie. In het bidbook is de verbinding van Giethoorn Noord met Zuid één van de projecten. Nu doet zich de mogelijkheid voor boerderij met omliggende gronden aan de Deukten 2 aan te kopen die van groot belang is voor ontwikkelingen tussen Giethoorn Noord en Zuid.

Nieuwe weg

De gemeente wil een nieuwe weg aanleggen. ‘Hierdoor kunnen vele percelen aan de Kerkweg (westzijde) worden ontsloten. De Kerkweg kan mede daardoor autoluw worden waardoor de overlast geheel wordt teruggedrongen. In het kader van de leefbaarheid zal onderzocht worden of bouw van een aantal woningen langs deze nieuw aan te leggen weg mogelijk en wenselijk is voor verschillende doelgroepen.’

Met de aankoop van de gronden is het mogelijk extra parkeerfaciliteiten te maken voor bewoners en voor toeristen. Spreiding van geparkeerde auto’s over een veel groter gebied (Zuid, Midden en Noord) wordt daardoor mogelijk.

Geforceerde beslissing

Er was haast geboden en er moest een geforceerde beslissing worden genomen. Er heeft zich namelijk een nieuwe belangstellende gemeld. ‘Die heeft een belegger achter zich en er is op zeer korte termijn een bezichtiging gepland. Een mogelijk hoger bod door de nieuwe belangstellende zou geaccepteerd kunnen worden door de verkoper, waardoor de gemeente geen grip meer heeft op deze strategische gronden’, aldus het college.

Deze beslissing werd dinsdagavond in een besloten raadsvergadering genomen. Nadat de raad akkoord is gegaan, kon het bericht worden gepubliceerd.

Met de aankoop is € 1.505.000,- gemoeid.