Zorgen over huisvesting van tijdelijke bewoners Vijverhof

Steenwijk - De fractie van GroenLinks in de gemeenteraad van Steenwijk wil van de gemeente weten wie er verantwoordelijk is voor de herhuisvesting van de ongeveer 40 personen die nu op bruikleen basis (antikraak) in de Vijverhof wonen. Het gebouw aan de Oostercluft in Steenwijk staat op de nominatie om gesloopt te worden.

De provincie Overijssel heeft in maart een ontheffing verleend aan Queenstate op het verbod om voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis te beschadigen of te vernielen. In die ontheffing wordt gesproken over sloop van zowel de garageboxen als de appartementen eind 2018.  De werkzaamheden zullen naar verwachting ongeveer drie maanden duren.

Eind maart was er echter nog geen nieuw ontwerp voor een zorgcomplex bekend. GroenLinks wil daarom van de gemeente weten wat de stand van zaken is wat betreft de sloop van de Vijverhof. Tevens wil de partij weten of er alternatieven zijn voor de huidige bewoners indien de sloop toch eind dit jaar van start gaat.