‘Fusieschool Giethoorn wordt medio 2019 gebouwd’

Giethoorn - Wethouder Marcel Scheringa verwacht dat medio 2019 wordt gestart met de bouw van de fusieschool in Giethoorn. ‘Als we dan uitgaan van een van een bouwtijd van circa één jaar, zou met ingang van het schooljaar 2020-2021 gebruik kunnen worden gemaakt van de nieuwe school.’

De wethouder verwacht dat het definitieve bestemmingsplan in februari 2018 wordt vastgesteld door de gemeenteraad, waarna de bouw van de school aan de Beulakerweg medio 2019 kan beginnen. Het ontwerpbestemmingsplan voor de fusieschool wordt vanaf begin oktober ter inzage gelegd. Ten opzichte van het voorontwerp is het ontwerpbestemmingsplan naar aanleiding van de wensen van de omwonenden op een aantal punten gewijzigd.

Parkeerplaatsen achter de school

‘De belangrijkste wijzigingen zijn de situering van het schoolgebouw, de verplaatsing van het parkeerterrein en de uitbreiding van het plangebied waardoor de school beter in de omgeving kan worden ingepast en er meer ruimte ontstaat voor parkeren. Daarnaast wordt de berm tussen de Beulakerweg en het naastgelegen fietspad breder, waardoor de verkeersveiligheid voor fietsers verbetert. Door de parkeerplaatsen achter de school te situeren vermindert het geluid voor de bewoners van de woningen aan de Beulakerweg’, aldus Scheringa.

De wethouder is tevreden dat een volgende stap is gezet in de realisering van de nieuwe fusieschool in Giethoorn. ‘Met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan zetten we een volgende stap in de vervulling van een jarenlange wens van de inwoners van Giethoorn voor een nieuwe basisschool op een centrale plek tussen Giethoorn Noord en Giethoorn Zuid.’

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf begin oktober zes weken ter inzage.