Ondernemen in Meppel: Olaf ten Hoopen
Door Olaf Ten Hoopen

Oh oh Den Haag

Onze wetgever in Den Haag is de kluts kwijt. Volkomen ondergesneeuwd door partij-politiek wordt ons belastingstelsel een gedrocht.

Een aantal geluiden die ik hoor van ondernemers:

Ten eerste de voorgenomen afschaf van dividendbelasting. Vanuit de fiscale literatuur is hier recentelijk serieuze aandacht aan besteed. Die aandacht was ronduit instemmend. Fiscaal technisch is in de huidige internationale context de dividendbelasting een dubbele heffing voor buitenlanders op winsten die ook grotendeels in het buitenland worden behaald. De onderbouwing van de afschaffing is slecht, de onderbouwing van de handhavers nog slechter: ‘het levert geld op’. Een betere onderbouwing is in Den Haag nog niet vernomen. Onze politiek is matig in staat tot een echte inhoudelijke discussie. Mijn voorspelling is dan ook dat de Eerste Kamer de afschaffing tegenhoudt. De coalitie heeft 38 van de 75 stemmen. Een treinstoring of griepje is al genoeg voor een mislukte afschaffing wegens te weinig senatoren bij een stemming. Rutte, zo is mijn inschatting, komt dan erg goed weg. Naar het grootbedrijf heeft hij zijn best gedaan voor het vestigingsklimaat en niemand kan het hem daarna nog verwijten.

Ten tweede de voorgenomen absurdisering van onze inkomstenbelasting. Aftrekposten zijn straks aftrekbaar tegen een lager tarief dan het tarief dat geldt voor de inkomsten. Voor zzp-ers, eigen woningbezitters, ondernemers is dat stevig inleveren. Daarnaast heeft ons stelsel dan nog een heffingskorting (een korting van de te betalen belasting) waarvan de hoogte afhankelijk is van het inkomen. Dat zijn in feite drie systemen in alleen al box 1.

Ten derde: onze ondernemers met een B.V. moeten bijna 2 procent extra bijdragen over gereserveerde winsten en waarden die zij in de loop der jaren hebben opgebouwd door een verhoging van het ab-tarief zonder overgangsmaatregel.

Ten vierde: grote concerns komen weg met boetes zonder duidelijke rechtsgang terwijl het MKB ofwel niet wordt gecontroleerd ofwel volledig binnenste buiten wordt gekeerd door de belastingdienst. Uitermate ernstig voor onze belastingmoraal.

Het malieveld zal niet vollopen met ondernemers, maar dat was anders geweest als ze niet zo druk waren met het leveren van hun bijdrage aan de Nederlandse economie, onze welvaart en ons welzijn.