Twee experts bij infoavond Airport Lelystad

Oldemarkt - De werkgroep ‘Ongeruste Oldemarkers en Omgeving’ (OO & O) heeft twee experts uitgenodigd voor de informatieavond op woensdagavond 17 oktober.

Bewoners en ondernemers uit Oldemarkt en omgeving die zich ongerust maken kunnen op deze avond hun bezorgdheid op een positieve wijze inzetten, is het idee achter deze infoavond.

De bijeenkomst start om 19.30 uur in De Landerijen. Na vertoning van de film ‘Lelystad Airport in nevelen gehuld’ is er gelegenheid om met raadslid André Bus (BGL) in gesprek te gaan. Verder zullen luchtvaartspecialist Wim Liesker en arts/onderzoeker ultrafijnstof en geluid Leonard Beijderwellen diverse aspecten verder toelichten.

Meer info: ongerusteoldemarkers@ziggo.nl.