Schoolplein in De Blesse wordt een groene en duurzame speelplek

De Blesse - Werkgroep 'herinrichting openbaar schoolplein De Blesse' ontving een bijdrage van €7500 vanuit het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen Zuidoost Friesland.

Met dit bedrag wordt het plein van de school omgetoverd tot een groen en duurzame speelplek waar kinderen en volwassenen uit De Blesse en omliggende dorpen elkaar kunnen ontmoeten.

Plaatselijk Belang De Blesse - Peperga en de basisschool in De Blesse hebben in gezamenlijkheid een plan van aanpak geschreven waarin duurzaamheid en leefbaarheid belangrijke kernwaarden vormen. 'Wij zijn erg blij met de steun die we krijgen van de Rabobank', zegt Ingrid Bruinenberg, directeur van Dorpsschool De Blesse.

De verwachting is dat in maart 2019 met de uitvoering begonnen kan worden. Tegen de zomervakantie hoopt de werkgroep alle werkzaamheden af te kunnen ronden.