VVD roept college Westerveld druk uit te oefenen op Rendo

Diever - De VVD in Westerveld wil een actievere houding van het college van Westerveld in de Westerveldse ‘glasvezelsoap’. De liberalen vragen of het college als aandeelhouder van de Rendo bereid is om druk uit te oefenen op Glasvezel Buitenaf.

Volgens de VVD moet die partij die samenwerkt met Re-Net, een dochteronderneming van de Rendo, inwoners die zich aangemeld hebben bij Glasvezel buitenaf schadeloos stellen, wanneer blijkt dat zij na 12 november toch geen glasvezel gaan aanleggen in de gemeente Westerveld.

In Westerveld zijn er twee initiatieven om snel internet aan te leggen. Inwoners kunnen zich aanmelden bij Westerveld Op Glas (WOG) en bij Glasvezel buitenaf. Er zijn dus twee initiatieven in één gemeente, die elkaar stevig beconcurreren. Glasvezel buitenaf heeft wel een voorwaarde verbonden aan de aanleg van snel internet in Westerveld. Die partij wil dat minimaal 40 procent van de huishoudens in het buitengebied zich bij hen aanmeldt, voordat de eerste schop de grond ingaat. Glasvezel buitenaf dat samenwerkt met Re-Net, had hiervoor de deadline van 15 oktober gesteld.

Vorige week bleek het percentage aanmeldingen nog maar rond de 20 procent te liggen en werd de aanmelddatum opgerekt en met vier weken verlengd. Westerveld Op Glas heeft haar campagne die gisteren om middernacht afliep, bewust niet verlengd. ‘Dat zou de planning en de verdere uitrol van het glasvezelnetwerk verstoren en daar zijn de abonnees van Westerveld Op Glas niet bij gebaat. Mensen kunnen zich ook nu nog gewoon bij ons inschrijven maar lopen dan wel de korting mis.’

Deadline

Omdat de plannen van beide initiatieven alleen voorzien in de aanleg van snel internet in de buitengebieden, zijn de kosten per aansluiting hoog. Re-Net brengt eenmalig 1.300 euro in rekening en 1.150 voor ‘vroegboekers’. Ook bestaat de mogelijkheid, los van de abonnementskosten, maandelijks een tientje te betalen voor de aansluiting.

WOG brengt per huishouden maximaal 1.600 euro in rekening. Naarmate meer mensen zich bij dit initiatief aanmelden, loopt de korting verder op. Echter de deadline om je aan te melden bij WOG is gisteren verstreken. De vrees bestaat dat mensen die zich aangemeld hebben bij Glasvezel buitenaf de gesloten contracten moeilijk kunnen ontbinden wanneer Glasvezel buitenaf de 40 procent niet haalt en dus geen glasvezelnetwerk gaat aanleggen.

Extra kosten

In een brief aan het college schrijft de VVD-afdeling Westerveld dat voorkomen moet worden dat inwoners die zich juist om financiële redenen hebben aangemeld bij Glasvezel buitenaf straks geconfronteerd worden met extra hoge aansluitkosten bij Westerveld Op Glas c.q. KPN, wanneer Glasvezel buitenaf na 12 november besluit toch geen glasvezel aan te leggen.

Daarnaast is de VVD van mening dat het mogelijk gemaakt moet worden dat inwoners van Westerveld die zich hebben aangemeld zonder problemen het contract met een provider die via Glasvezel buitenaf de diensten zou leveren, kunnen ontbinden. Bovendien zou Glasvezel Buitenaf zonder kosten voor de overstapper een schriftelijke bevestiging van de opzegging moeten sturen. Reden hiervoor is volgens de VVD dat er sprake lijkt te zijn van een dwaling van Glasvezel buitenaf.

‘Het eenzijdig wijzigen van de voorwaarden door Glasvezel buitenaf, het opschuiven van de deadline voor het laten doorgaan van de aanleg’, staat er in de brief.