Is er een wachtlijst woonwagenstandplaatsen?

Steenwijk - In diverse gemeenten is behoefte aan meer staanplaatsen voor woonwagens. ‘Hoewel er momenteel in Steenwijkerland nog geen zichtbare actie wordt gevoerd, komen er bij onze fractie al geruime tijd signalen binnen dat er wel degelijk vraag is naar meer staanplaatsen in Steenwijkerland’, stelt Mathinus Wolters (PvdA).

De fractie van de PvdA is van mening dat iedere inwoner het recht heeft te wonen hoe hij of zij dit wil. Wolters vraagt namens de fractie van de PvdA aan het college van B&W wat het standpunt is van de gemeente Steenwijkerland ten opzichte het woonwagenbeleid.

In juni van dit jaar is door de rijksoverheid bij alle Nederlandse gemeenten de vraag uitgezet om het aanwezige aantal staanplaatsen binnen de gemeenten te inventariseren. ‘Heeft de gemeente Steenwijkerland gehoor gegeven aan deze oproep?’, vraagt Wolters zich af. ‘Zo ja, wat is de uitkomst van deze inventarisatie? Is er momenteel een wachtlijst is voor staanplaatsen binnen onze gemeente en zo ja, hoeveel mensen staan daar op? Heeft u hiermee alle mensen in beeld die mogelijk aanspraak willen maken op een staanplaats?’

Op Unesco lijst

Met de afschaffing van de Woonwagenwet in 1999 kwam er een einde aan de verplichting voor gemeenten om te voorzien in voldoende staanplaatsen. Veel gemeenten hebben dit aangegrepen om te sturen op een “0” of uitsterfbeleid. Wolters benadrukt dat de woonwagencultuur inmiddels genoteerd staat op de Unesco lijst voor cultureel erfgoed, met het behoud van de cultuur als doel.