College: meer bedrijven(terreinen)

Steenwijk - Ondanks dat er voldoende kavels op bestaande bedrijventerreinen zijn, gaat het college voor een nieuw bedrijventerrein. ‘We willen geen nee verkopen aan bedrijven die willen uitbreiden of zich hier willen vestigen’, zegt wethouder Bram Harmsma.

Dat staat in de ambitiekaart, die het nieuwe college van burgemeester en wethouders heeft gepresenteerd. Daarin staan de ambities en plannen voor de komende vier jaar. ‘Het doel is dat we voldoende ruimte hebben voor bedrijven die willen uitbreiden of zich hier willen vestigen. Bestaande bedrijven, die willen uitbreiden, moeten we koesteren’, licht wethouder Bram Harmsma verder toe.

Locatie nog niet bekend

‘Eeserwold is niet in eigendom van de gemeente, maar van Roelofs. Op Groot Verlaat is wel ruimte, maar vaak in de zin van leegstaande panden en die moeten juist groot genoeg zijn. We willen dus geen nee verkopen.’ Een concrete locatie is er niet. In verleden - voor de crisis - was Hooidijk (tussen Ruxveenseweg richting Scheerwolde) in beeld als nieuw bedrijventerrein. Harmsma: ‘We gaan kijken of deze locatie tot de mogelijkheden behoort.’

De wethouder bespreekt deze ambitie met regio Zwolle en stad Zwolle. ‘Zwolle krijgt veel aanvragen van nieuwe bedrijven, maar heeft niet altijd de ruimte. We vragen aan Zwolle of ze deze bedrijven willen interesseren voor Steenwijkerland.’

Premie

Steenwijk heeft nog altijd de status ‘streekfunctie’. In het verleden was hieraan de InvesteringsPremie Regeling gekoppeld. Bedrijven die zich hier gaan vestigen, krijgen een premie. Harmsma zegt dat nu een soortgelijke premie komt. ‘Dat gaat via Oost NL. Via deze ontwikkelingsmaatschappij kan er extra acquisitie plaats vinden.’

Ook is er een herstructureringsmaatschappij, die geld beschikbaar stelt voor herbestemming van leegstaande bedrijfspanden. Harmsma: ‘Daarbij moet je denken aan Rondal in Vollehove, de voormalige Drukkerij Oldemarkt en de voormalige officierswoningen voor de Johan van den Kornputkazerne.’

Daarnaast vindt Harmsma dat de strook langs de A32 beter benut kan worden.

Business Club blij

De Business Club Steenwijkerland is blij met de ambitie van het college. ‘De gemeente is goed bezig. We verheugen ons er op’, zei voorzitter Jurjen Helfrich tijdens de ledenvergadering op maandag 15 oktober. De vereniging voor het bedrijfsleven groeit alsmaar. In het afgelopen half jaar zijn er negen nieuwe leden bij gekomen en staat de teller op 223.

Arbeidsplaatsen

Toerisme en recreatie krijgt alle aandacht: meer arbeidsplaatsen creëren, meer omzet, de kwaliteit verbeteren en streven naar langer verblijf van de toeristen en een betere spreiding van toeristen in het gebied en over het jaar. Alle plannen moeten meer arbeidsplaatsen opleveren. Het doel is dat jaarlijks minimaal 100 mensen vanuit uitkering naar werk stromen. Samen met het bedrijfsleven wil het college jaarlijks 150 leerwerktrajecten, waarvan de helft uitstroomt naar regulier werk.

Woningbouw

Op het gebied van wonen wil het college in 2019 een investeringsplan sociale huur voor de noordelijke kernen en Steenwijk klaar hebben. Hierin wordt ook nieuwbouw in de kernen Kuinre, Scheerwolde, Oldemarkt, Willemsoord en Steenwijk opgenomen. In 2019 wordt onderzoek gedaan naar de behoefte aan en mogelijkheden voor duurzame en betaalbare woningen voor jongeren (koop en huur) en experimentele (beschutte) woonvormen voor ouderen en specifieke kwetsbare groepen.

Verkeersknelpunten

Wat betreft verkeersveiligheid worden de knelpunten geïnventariseerd en komt er een plan van aanpak hoe deze op te lossen. Ook komt er in deze periode een besluit over de ontsluitingsweg Blokzijl.