Auteur uit Vledderveen overhandigt petitie aan Vaste Kamercommissie

Vledderveen - Klaas de Jong uit Vledderveen, auteur van het boek ‘Kristall-nacht en kamp Westerbork’ overhandigde dinsdag een petitie aan de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken waarin hij de regering oproept excuses aan te bieden aan de joodse gemeenschap voor de Nederlandse reactie in 1938 op de stroom van joodse vluchtelingen na de Kristallnacht.

Tegelijkertijd vraagt De Jong zich af of waarschuwen voor het opkomend anti-semitisme wel geloofwaardig is ‘zonder excuses aan de joodse gemeenschap voor ons gedrag in de periode van 1935 tot mei 1940.

Met de aanbieding van de petitie bracht De Jong ook zijn vorig jaar verschenen boek over de Kristallnacht onder de aandacht. Daarin beschrijft de Drentse auteur en uitgever de gebeurtenissen in Duitsland en Oostenrijk in de nacht van 9 op 10 november toen volgens De Jong Hitlers knokploegen meer dan 1000 synagogen in brand staken en 30.000 joden werden opgesloten in concentratiekampen. ‘Deze Reichspogrom herdenken we in Amsterdam en enkele andere steden’, aldus De Jong, ‘maar aan de rol van de Nederlandse overheid in 1938 besteden we geen aandacht.’

Bizar

De in het boek beschreven gebeurtenissen noemt De Jong ‘bizar’. ‘De overheid had al eerder in 1938 de grenzen gesloten voor joodse vluchtelingen. Na de Kristallnacht werd de grensbewaking nog versterkt door het inzetten van legereenheden. Toenmalig minister van Justitie Goseling was van mening dat opsluiting in een Duits concentratiekamp niet onder de definitie van levensgevaar viel. Burgemeester Verbeek van Dinxperlo dacht daar anders over. Hij gaf verblijfsvergunningen aan Joden en werd daarom tijdens de kerst 1938 oneervol ontslagen.’

Volgens de auteur besloot destijds onder publieke druk het kabinet Colijn om een barakkenkamp te bouwen voor hooguit 2.500 vluchtelingen. ‘Financieel was dat geen probleem want de joodse gemeenschap moest voor de kosten opdraaien’, klinkt het cynisch uit de mond van De Jong. ‘Het kamp werd in 1939 in Westerbork gebouwd toen de Duitsers Polen al hadden geannexeerd. Op 6 mei 1940 werd Perla Keller vanuit Den Haag door de marechaussee nog overgebracht naar Westerbork. Ze was in de kerst van 1938 illegaal de grens overgestoken en had bij familie in Den Haag onderdak gevonden.’ Op Kellers vraag of het wel verstandig was om zo dichtbij de Duitse grens te zitten antwoordde de marechaussee: ‘Mevrouwtje, maakt u zich niet druk. Ze komen nooit over de Waterlinie.’

Schrijnend

De Jong stelt dat zijn boek ‘Kristallnacht en Kamp Westerbork’ veel van dergelijke schrijnende gebeurtenissen bevat. ‘Maar wat niet in de kranten stond was het zwijgen. Nederland protesteerde niet na de Kristallnacht en ook niet in 1935 na invoering van de Neurenberger Rassenwetten. Mein Kampf was vrij verkrijgbaar in onze boekwinkels en er werden meerdere malen boetes gegeven voor het beledigen van de auteur, ons bevriende staatshoofd Hitler.’

De overheid had al eerder in 1938 de grenzen gesloten voor Joodse vluchtelingen. Na Kristallnacht werd de grensbewaking nog versterkt door het inzetten van legereenheden.