Glasvezel Buitenaf hakt vandaag knoop door

Diever - De kans dat Glasvezel Buitenaf in het buitengebied van de gemeente Westerveld een glasvezelnetwerk gaat aanleggen is er de afgelopen dagen niet groter op geworden. Helden van Nu, één van de deelnemende providers, heeft de mensen die zich bij de organisatie hadden aangemeld voor snel internet een brief heeft gestuurd waarin staat dat de provider in Westerveld stopt.

Helden van Nu bood de afgelopen maanden in Westerveld abonnementen aan op het aan te leggen netwerk van Glasvezel buitenaf, een samenwerkingsverband met Rendo uit Meppel. De netwerkbeheerder verlengde een aantal weken geleden de inschrijftermijn voor belangstellenden tot vandaag. Dit omdat de vooraf gestelde minimale deelname van 40 procent toen nog niet was bereikt. De deadline voor de verlengde inschrijftermijn verstreek afgelopen nacht om 00.00 uur.

De Rendo maakt vandaag de balans op. Dan wordt duidelijk of het benodigde percentage van 40% is gehaald. De voortekenen zijn echter niet heel gunstig. Zeker niet na de vorige week door Helden van Nu gestuurde brief.

Lange strijd

In Westerveld heeft lange tijd een strijd gewoed tussen twee initiatieven om in de buitengebieden van de gemeente een snel internetnetwerk aan te leggen. Het burgerinitiatief Westerveld op Glas werkte daarbij samen met een investeerder uit Rijssen en telecomprovider KPN. Onlangs is door die organisaties de knoop doorgehakt. Zij leggen in Westerveld een glasvezelnetwerk aan.

De aanleg van glasvezel is ondertussen al gestart. Contracten die tot nu toe met Helden van Nu waren afgesloten zijn ontbonden. Deelnemers kunnen zich aanmelden op het netwerk van Westerveld op Glas. Ook daar is Helden van Nu actief.

Mensen die in het buitengebied van Westerveld wonen en die gebruik willen maken van snel internet via Westerveld op Glas betalen een eigen bijdrage van 1.600 euro en 250 euro extra aansluitkosten. Meldt men zich aan voor 1 juni 2019, dan worden buiten de extra aansluitkosten, geen extra kosten in rekening gebracht voor het aansluiten van de woning.