Waterschap ontdekt forse scheuren in dijken

Regio - Het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) ziet de gevolgen van de langdurige droogte terug in de uitkomsten van de dijkeninspectie.

In twee kleidijken heeft WDODelta scheurvorming ontdekt, maar het waterschap verwacht hier geen problemen mee in de winterperiode. Er zijn forse scheuren ontdekt in de kleilaag van een dijk bij Zwartsluis en IJsselmuiden. De verwachting is dat deze scheuren zichzelf niet meer herstellen. Na de winter beoordeelt het waterschap ze opnieuw. Mocht het nodig zijn, dan wordt nieuwe klei aangebracht om de schades te repareren.

Er zijn altijd wel wat kleine scheuren in de kleilaag aanwezig, maar door de extreme droogte zijn ze groter en dieper dan normaal. De wat kleinere scheuren herstellen zich weer, zodra het weerbeeld natter wordt.

Herstel duurt langer

Tijdens een speciale ‘droogtecontrole’ afgelopen zomer werden kale plekken op de dijken geconstateerd. Deze zijn in september opnieuw ingezaaid. De herstelperiode duurt echter langer dan verwacht, omdat het najaar erg droog was. WDODelta houdt deze locaties goed in de gaten.

Daarnaast laten cijfers zien dat afgelopen najaar minder rijspoorschades opleverde dan vorig jaar. Ook het aantal locaties met lange gewassen kent een daling vergeleken met 2017. Dijken met lang gewas zijn moeilijk te inspecteren, omdat veel schades aan het oog worden onttrokken. Daarom wordt gecontroleerd of eigenaren en pachters van dijken op tijd maaien en de grasmat kort houden.

Verder constateerde het waterschap minder graafschade door honden en vossen.

Winterperiode

De meeste schades zijn inmiddels hersteld, zodat de dijken goed de winterperiode ingaan. Op locaties waarvoor dit niet geldt zoals bij de scheuren, onderneemt het waterschap actie wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld bij hoogwater. Hierbij valt onder andere te denken aan het aanbrengen van bekramming. Dit is een ‘dijkenpleister’ om schades mee af te dekken.

In het voorjaar wordt bekeken hoe de dijken de winterperiode hebben doorstaan, in het najaar hoe ze de winterperiode ingaan. Zo kunnen ze in goede conditie worden gehouden. Belangrijk hierbij is de grasmat van de dijk. Deze moet sterk en goed geworteld zijn. De grasmat is een soort beschermdeken.