GroenLinks wil oorzaak schade woningen Oostermeenthe achterhalen

Steenwijk - De bodem in de wijk Oostermeenthe verzakt alsmaar en brengt schade toe aan woningen. Dat wordt nog altijd niet erkend door Woonconcept, die hier de meeste woningen in bezit heeft.

 ‘In een onderzoeksrapport staat dat de bodemdaling van deze veengronden wel gevolgen heeft voor de agrarische functie, de riolering en de aansluiting op wegen in Steenwijkerland. Vreemd dat de woningen niet worden genoemd’, zegt Aletta Makken van GroenLinks.

Een gebied ter grootte van tachtigduizend voetbalvelden zakt langzaam weg. De wegzakkende grond veroorzaakt scheuren aan gebouwen en woningen. ‘Bij diverse woningen in de Oostermeenthe zijn de gevolgen van verzakkingen goed zichtbaar: scheuren in muren, plafonds en vloeren en scheef hangend sluitwerk. Dat geeft bewoners een onveilig gevoel en zorgt wellicht voor een vermindering van de waarde van de huizen. Bewoners maken zich meer en meer zorgen’, stelt Aletta Makken.

Onomkeerbaar

De veenweidegronden ten oosten van Steenwijk en een deel van de wijk Oostermeenthe zakken. ‘De bodem zakt harder dan verwacht. Dat blijkt uit de nieuwe bodemdalingskaart van het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-informatica. Normaal is het 1 centimeter per jaar, maar door de droogte dit jaar is de bodem nu 4 centimeter gedaald. Bovendien is de verzakking onomkeerbaar: veen wat verdroogt, vergaat.’

Gaswinning

De vraag is: verzakken de woningen door de bodemdaling of door de gaswinning bij Eesveen? Of door beide? ‘En wat als de gaswinning bij Eesveen straks wordt opgevoerd? Wat dat betreft willen we graag een 0-meting. Nu meten en dan bijhouden hoeveel de bodem zakt.’

GroenLinks heeft meerdere keren om onderzoek gevraagd. Bij de gemeente en bij Woonconcept. ‘Die zeggen geen onderzoek toe.’ Woonconcept en de gemeente beroepen zich wel op een onderzoek van de Provincie Overijssel en waterschap Drents Overijsselse Delta. De conclusie is: ‘In de analyse is gebleken dat de bodemdaling gevolgen heeft voor de agrarische functie, de riolering en de aansluiting op wegen in Steenwijkerland.’ Aletta Makken: ‘Het is toch vreemd dat de woningen hier niet worden genoemd. Als de bodem overal daalt, dan zakt toch ook de grond waar de woningen op staan.’

Vragen

De fractie van GroenLinks heeft opnieuw vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. ‘Wat is de reden dat verzakken van woningen niet wordt benoemd in de analyse? Woonconcept geeft toe dat een aantal woningen in de Oostermeenthe scheuren en schade vertonen maar geeft niet aan wat de oorzaak daarvan is. Is het college bereid om samen met Woonconcept te onderzoeken waar die schade door veroorzaakt wordt?’


Gerelateerd nieuws