Bloemen sieren de bermen waar glasvezel is aangelegd

Diever - Westerveld gaat er alles aan doen om bermen die in het buitengebied van de gemeente opengelegd worden voor de aanleg van een glasvezelnetwerk, in te zaaien met het Drentse bermbloemenmengsel. Die toezegging heeft wethouder Henk Doeven gedaan aan Progressief Westerveld.

Westerveld streeft ernaar de biodiversiteit waar mogelijk te vergroten. Zo krijgen vlinders, bijen en tal van andere insecten weer een geschikte leefomgeving terug. Ook helpt dit weer verschillende vogelsoorten die afhankelijk zijn van voedsel als bijvoorbeeld insecten. Eén van de mogelijkheden die gemeentes hiervoor hebben, is het bloemrijker maken van de bermen met in ons landschap van oudsher thuishorende vaste, meerjarige bloeiende soorten. Liefst soorten met een gespreide en lange bloeitijd en die robuust genoeg zijn om het leven in een wegberm aan te kunnen.

Sleuven

Voor de aanleg van de glasvezelkabels worden in het gehele buitengebied van Westerveld momenteel sleuven gegraven. Wanneer deze sleuven dichtgegooid worden, ontstaat er in de berm een mooi verschraald zaaibed om dit soort bloeiende kruiden in te zaaien. Wel is er haast geboden bij het inzaaien, want anders krijgen de grassen weer de overhand in dergelijke stroken. In Westerveld is het een flink project want het gaat om tientallen kilometers berm.

De bedoeling is dat de aannemer van de graafwerkzaamheden dit bloemenmengsel gaat inzaaien in plaats van het gras dat anders zou worden ingezaaid. Maar in speciale gevallen en op bijzondere plekken zal ook een beroep kunnen worden gedaan op plaatselijke bewonersgroepen en natuurvrijwilligers, die hier al langere tijd mee bezig zijn.

Gemeentelijk beleid

Het college van B en W van Westerveld heeft bij monde van wethouder Henk Doeven toegezegd dat het binnenkort gemeentelijk beleid zal zijn om bij graafwerkzaamheden in de gemeentelijke bermen standaard overal waar het zinvol en haalbaar is, insectenvriendelijke bloemenmengsels in te zaaien. Dit is geheel in lijn met het provinciale Drentse convenant dat onlangs werd afgesloten over de bloeiende bermen.

Eikenprocessierups

Het inzaaien van bermen met het Drentse bermbloemenmengsel lijkt ook positieve gevolgen te hebben voor de natuurlijke aanpak van de eikenprocessierups door biodiversiteit. Het project dat sinds dit voorjaar in Wapserveen wordt uitgevoerd, levert nu al succesvolle resultaten op. Op de locatie waar natuurlijke bestrijders van de rups als mezen en grootoorvleermuizen werden gestimuleerd, werden in 64 bomen maar 28 nesten van de eikenprocessierups aangetroffen. Dat is 85% minder dan het aantal nesten op de controlelocatie. De mezen en vleermuizen kwamen op hun beurt weer af op de bermen waar voor hen veel voedsel te vinden is.