Gemeente verlengt vergunning coffeeshop Alien

Steenwijk – Burgemeester Marja van der Tas heeft de gedoogvergunning voor coffeeshop Alien met twee jaar verlengd en tevens een horeca-exploitatievergunning afgegeven. Bezwaarmakende omwonenden rest nu alleen nog een gang naar de rechter om de vergunningverlening teniet te doen.

Eind juni dit jaar vroeg Alien van der Ende (45), de exploitante van de coffeeshop in de Gasthuisstraat, de gemeente om verlenging van de gedoogvergunning voor Alien. De aanvraag voldoet aan het Coffeeshopbeleid Steenwijkerland 2012, dat net twee dagen eerder was vastgesteld. Het pand Gasthuisstraat 11 in de binnenstad van Steenwijk beschikt over een horecabestemming en voldoet aan de inrichtingseisen van de Drank- en Horecawet. De coffeeshop bevindt zich niet binnen een afstand van 350 meter van een school. Alcohol mag er in de coffeeshop niet worden geschonken. Verder dient Alien van middernacht tot vier uur ‘s middags gesloten te zijn voor het publiek, met uitzondering van de zaterdag en de zondag. Dan mag de coffeeshop ‘s middags om twaalf uur de deuren openen. Ter voorkoming van overlast, schaalvergroting en brandonveilige situaties mogen er niet meer dan veertig personen in het pand zijn.