Vertraging bouw koloniewoningen in Frederiksoord

Frederiksoord - De bouw van zeven nieuwe koloniewoningen aan de Molenlaan is door de gemeente Westerveld stilgelegd. De Maatschappij van Weldadigheid had een vergunning moeten aanvragen, maar heeft dit niet gedaan. ‘We hebben in het bestemmingsplan een regel over het hoofd gezien’, aldus directeur Jan Mensink.

Werklieden waren eind vorige week hard aan het werk om de zeven kavels bouwrijp te maken, daarnaast werden nieuwe sloten gegraven. ‘In het bestemmingsplan staat eerst dat de geplande bodemingrepen zonder bezwaren kunnen worden uitgevoerd’, zegt Mensink. ‘En twintig pagina’s verder staat opeens dat we wel een vergunning moeten aanvragen. Dat hebben we niet gezien.’ Mensink betreurt de gang van zaken, maar vindt het ook raar dat de gemeente hem er niet even op heeft gewezen. ‘Dan hadden we natuurlijk een vergunning aangevraagd. We hebben een regel over het hoofd gezien en de boel wordt zomaar platgelegd. Nu kost het iedereen geld en energie.’ Inmiddels is de vergunning ingediend, maar het is nog onduidelijk wanneer de werkzaamheden weer hervat kunnen worden. Dimitri Knobbe van stichting Colonies is blij dat de gemeente heeft ingegrepen.