‘Laat de regenboogvlag maar wapperen!’

Steenwijk - Burgemeester Rob Bats greep dinsdagmiddag zijn nieuwjaarsspeech aan om een statement te maken richting de Nashville verklaring: ‘Ik ben trots dat Steenwijkerland regenbooggemeente wordt. Wat mij betreft gaat de regenboogvlag uit op het gemeentehuis’.

Hij neemt daarmee stelling tegen de uitgangspunten van de Nederlandse vertaling van de Nashville Declaration.

Iedereen is welkom

Steenwijkerland wil zich samen sterk maken voor verdraagzaamheid en een veilige omgeving en iedereen van harte welkom heten.

Dit is in overeenstemming met het eerste artikel van de grondwet: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’

Ook buurgemeente Meppel is sinds 2017 regenbooggemeente.