Woonlasten in Assen dalen. Inwoners Emmen en Lelystad duurder uit

Regio - De woonlasten in de grotere gemeenten, zoals Emmen, Lelystad en Zwolle stijgen dit jaar forser dan voorgaande jaren. Dit komt door de verhoging van Het Rijk op de afvalstoffenbelasting van 139 procent.

Gemeenten rekenen die extra kostenpost door aan hun inwoners. Huurders betalen dit jaar 5,4 procent meer, eigenaar-bewoners 4,3 procent. In Assen dalen de woonlasten. 

Dit blijkt uit het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten 2019, dat is opgesteld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen. 

Onder grote gemeenten worden provinciehoofdsteden en gemeenten met ten minste 90.000 inwoners gerekend. Het betreft 38 gemeenten. In de onderzochte gemeenten woont 39 procent van de Nederlandse bevolking.

Stijging afvalstoffenbelasting

Afvalverwerkers betalen afvalstoffenbelasting voor al het afval dat wordt verbrand of gestort en rekenen dat door aan gemeenten. Het Rijk verhoogt deze afvalstoffenbelasting in 2019 met 139 procent. Gemeenten maken hierdoor 3,5 tot 4,0 procent meer kosten. Het kost tijd om maatregelen te nemen die hergebruik vergroten zodat er minder afval verbrand hoeft te worden. Tot die tijd moeten gemeenten de extra kosten dekken. Dit doen zij onder meer door de afvalstoffenheffing te verhogen.

Eénpersoonshuishoudens betalen in de grote gemeenten gemiddeld 229 euro aan afvalstoffenheffing. Meerpersoonshuishoudens betalen in de grote gemeenten gemiddeld 289 euro. Dat is 6,1 procent meer dan vorig jaar. 

Assen verlaagt tarief

Assen verlaagt het tarief. Een eenpersoonshuishouden in Assen betaalt 129,30 euro. Dat is een daling van 6,9%. het tarief voor een meerpersoonshuishouden ligt op 200,74 euro, een daling van 4,6%. 

In Emmen zijn de tarieven relatief hoog. Voor een eenpersoonshuishouden 256,20 euro (+5,8%) en een meerpersoonshuishouden 290,28 euro (+5,1%). 

Lelystad houdt de tarieven op het zelfde niveau, respectievelijk op 244,80 euro en 289,30 euro. Voor Zwollenaren stijgt het tarief met 2,7% naar respectievelijk 221,60 euro en 277 euro. 

Woonlasten huurders

Huishoudens in een huurwoning betalen afvalstoffenheffing en in sommige gemeenten rioolheffing. Zij betalen in 2019 gemiddeld 18 euro meer (5,4 procent). Zonder de stijging van de afvalstoffenbelasting van het Rijk was dit veel lager geweest (2,0 tot 2,5 procent, dat is 7 á 8 euro). Het goedkoopst is Nijmegen (40 euro) en het duurst Zaanstad (571 euro). De lasten stijgen voor huurders het sterkst in Haarlem (18 procent, ofwel 59 euro) en dalen het sterkst in Assen (4,4 procent, 17 euro).

Woonlasten eigenaar-bewoners

De gemeentelijke woonlasten voor meerpersoonshuishoudens die hun woning bezitten (ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing) stijgen gemiddeld met 29 euro (4,3 procent) tot 702 euro per jaar. Zonder de verhoging van de afvalstoffenbelasting door het rijk zouden deze huishoudens iets meer dan 690 euro kwijt zijn (stijging van 2,6 tot 2,8 procent). Voor woningeigenaren in ’s-Gravenhage zijn de lasten het laagst (563 euro); in Enschede zijn ze het hoogst (856 euro). Nijmegen verlaagt de lasten voor deze groep het meest (met 2,2 procent ofwel 16 euro). Amsterdam verhoogt ze het sterkst (met 11,3 procent, ofwel 66 euro).

Stijging rioolheffing lager dan inflatie

Gemeenten kunnen kiezen of zij de aanslag voor de rioolheffing sturen naar woningeigenaren, huurders of beide. Huurders betalen gemiddeld 58 euro voor de rioolheffing, 1,7 procent meer dan in 2018. In 13 grote gemeenten (34 procent), waaronder Zwolle betalen huurders geen rioolheffing. In de gemeenten waar huurders wel rioolheffing betalen varieert het tarief voor zowel één- als meerpersoonshuishoudens van 28 euro in Oss tot 280 euro in Zaanstad.

In Assen betalen huurders 173,58 euro (-4,1%) en respectievelijk 173,58 euro (-4,1%). Huurders in Emmen zijn goedkoper uit: 40,97 euro (0,3%) en 40,97 (0,3%). De stijging van de lasten voor huurders in Lelystad is bijna 7%: 92,65 euro (6,9%) en 165,40 euro (6,9%)

Zwolle goedkoop

Eigenaar-bewoners (zowel eenpersoons- al meerpersoonshuishoudens) betalen in Zwolle voor de rioolheffing (105,86 euro). éénpersoonshuishoudens in Lelystad zijn goedkoper uit (92,65) maar meerpersoonshuishoudens betalen 60 euro meer dan in Zwolle: 165,40. In Assen ligt het tarief voor beide soorten huishoudens, ondanks een daling van 4,1% toch vrij hoog: 173,58 euro.

Gemiddeld betalen eigenaar-bewoners in de grotere gemeenten 169 euro. Dat is 2,0 procent meer dan vorig jaar. 

Stijging ozb 3,7 procent

Huurders betalen geen ozb aan de gemeente. Huiseigenaren wel: in 2019 betaalden zij gemiddeld 244 euro. Dat is 3,7 procent meer dan vorig jaar. De ozb in Emmen is hoog: 309,73 euro voor een woning met een gemiddelde waarde. In Assen ligt de ozb op 307,08 euro. In Lelystad op 331,30 euro en in Zwolle op 289,40 euro, wat ook nog ruim boven het gemiddelde van 244 euro is. 

Woonlasten

De woonlasten voor de eigenaar-bewoner in Assen dalen met 1,3%. In Emmen (+2,2%), Lelystad (+2,2) en Zwolle (3%) stijgen de lasten minder dan het gewogen gemiddelde. De woonlasten van meerpersoonshuishouden met eigen koopwoning komer daardoor uit op: Zwolle, 672 euro; Assen, 681 euro; Emmen, 767 euro en Lelystad, 786 euro.

De verandering van de woonlasten van een meerpersoonshuishouden met een huurwoning in Assen daalt maar liefst met 4,4%. Huurders in Lelystad betalen 2,4% meer, in Zwolle 2,7% en in Emmen 4,5%. In euro's uitgedrukt is Zwolle met 277 euro voor een huurder goedkoop. De lasten in Emmen bedragen 331 euro en dat is net onder get gewogen gemiddelde. Huurders in Assen betalen meer, namelijk 374 euro en in Lelystad zelfs 455 euro.