Gemeente vergadert over opheffen van basisschool Triangel

Steggerda - De raadscommissie van de gemeente vergadert maandag onder meer over de opheffing van openbare basisschool Triangel in Steggerda. De gemeenteraad stemde vorige maand in met het opheffen van de school.

In een brief aan de gemeente van september 2018 gaf schoolbestuur Comprix aan Triangel met ingang van 1 augustus 2019 te willen opheffen. Aanleiding voor dit besluit is het geringe aantal leerlingen waarmee de school in september 2018 van start ging. Triangel startte met 11 leerlingen. Het leerlingenaantal is daarmee lager dan de gemeentelijke opheffingsnorm. Voor Weststellingwerf is dit 33 leerlingen. Daarnaast is het huidige leerlingenaantal lager dan het absolute minimum van 23 leerlingen om in aanmerking te komen voor bekostiging door het Rijk.

Genoeg scholen in omgeving

Het opheffen van basisschool Triangel heeft geen gevolgen voor het aanbod. Naast het leerlingenaantal is de aanwezigheid van andere openbare basisscholen in de omgeving het belangrijkste toetsingscriterium voor de gemeenteraad, die beslist over de opheffing. Vanuit basisschool Triangel bekeken zijn er binnen 10 kilometer verschillende andere openbare basisscholen.

Nieuwe bestemming voor pand

Na opheffing van basisschool Triangel vervalt de onderwijsbestemming op het gebouw. Het is dan de taak van de gemeente om nader te adviseren over de mogelijkheden tot herbestemming of verkoop van het pand. Triangel is gehuisvest in een gebouw dat eigendom is van de gemeente. Voor het gebruik van het gebouw betaalt Comprix jaarlijks een vergoeding (materiele instandhouding) aan de gemeente. Als gevolg van het opheffen van de school ontvangt de gemeente met ingang van 1 augustus 2019 geen vergoeding meer. De gemeente neemt het bevoegd gezag van de basisschool niet over.