Steenwijkerland enorm blij met miljoenen provincie

Steenwijkerland - De gemeente Steenwijkerland gaat met de provincie Overijssel een miljoenendeal afsluiten om een aantal projecten uit het bidbook ‘Land van Weerribben en Wieden; Poort naar Overijssel’ te realiseren.

Dit bidbook diende de gemeente Steenwijkerland eind augustus vorig jaar in bij het Rijk om in aanmerking te komen voor de zogenoemde regiodeal. De hoop was dat het Rijk de projecten uit het bidbook gericht op leefbaarheid, spreiding toerisme en duurzame mobiliteit, zou honoreren met een aantal miljoenen. In november vorig jaar kreeg Steenwijkerland te horen dat het hiervoor niet in aanmerking kwam.

€ 6,4 miljoen

Wethouder Bram Harmsma: ‘Het bidbook hebben we onder meer in nauw overleg met de provincie Overijssel opgesteld en ingediend bij het Rijk. De provincie liet destijds al weten dat, mochten we niet in aanmerking komen voor de regiodeal, zij de intentie had om een deel van de projecten uit het bidbook financieel te ondersteunen. Die intentie hebben Gedeputeerde Staten onlangs omgezet in een voorstel naar Provinciale Staten van € 6,4 miljoen. Een fantastisch gebaar van de provincie dat duidelijk maakt dat de projecten uit het bidbook van grote waarde zijn voor onze gemeente en daarmee ook voor de provincie.’

Projecten uitvoeren

In de begrotingsvergadering van 13 november vorig jaar heeft de gemeenteraad € 5,5 miljoen be-schikbaar gesteld voor de projecten in het bidbook. Het college van B&W stelt de raad voor dit bedrag te handhaven. Samen met de voorgestelde € 6,4 miljoen van de provincie kunnen daarmee onder meer de volgende projecten worden uitgevoerd:

Het geschikt maken van het intercitystation in Steenwijk als poort naar Overijssel, het autoluw maken van de Kerkweg en ontsluiting van Noord- en Zuid-Giethoorn, de verbetering van de bereikbaarheid van de Koloniën van Weldadigheid, de optimalisatie van de fietspaden in Steenwijkerland en het nemen van maatregelen voor het in standhouden van oude ambachten zoals de rietteelt, punterbouw en visserij.

Kamerleden uitgenodigd

Bram Harmsma: ‘Nu de provincie zo genereus bijdraagt, verwacht ik ook van het Rijk een zekere betrokkenheid, wellicht financieel. Voor 12 april hebben we daarom als college van B&W een aantal Tweede Kamerleden uitgenodigd om onze gemeente te bezoeken. Tijdens het bezoek willen we nut en noodzaak van de projecten uit ons bidbook aan hen toelichten”.