Bewoners nemen stappen in energietransitie

Steenwijk - Ongeveer 80 mensen uit de wijken Oostermeenthe, Woldmeenthe en Nieuwe Gagels kwamen maandagavond bij elkaar in De Oerthe om van gedachten te wisselen over de op handen zijnde energietransitie.

Een buurtcomité nam daarbij het voortouw. ‘Hoe het komt weten we nog niet, maar het is goed om er vast over na de denken’, zei gespreksleider Harry Frantzen. ‘Immers, het Rijk wil ons in 2030 van het gas af hebben, en wat dan?’

Na een korte inleiding over de mogelijkheden van externe warmwatervoorziening ten behoeve van de verwarming volgde een levendig gesprek tussen het buurtcomité en de zaal. Ook de aanwezige politici lieten zich niet onbetuigd.

Het resultaat was een aantal mensen dat zich aanmeldde om mee te denken over de te nemen stappen. Zo groeit in hoog tempo de betrokkenheid van de gemeenschap.

Voor degenen die de avond hebben gemist is er op maandag 4 februari om 20.00 uur in de Oerthe een reprise.

Voor nadere inlichtingen: Arie van Andel, telefoon: 06-83333687.