Stijging gemeenteheffingen in Steenwijkerland blijft onder landelijk gemiddelde

Steenwijk - De Nederlandse gemeenten verwachten dit jaar 10,2 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 4,3 procent meer dan in 2018. Dit meldt het CBS op basis van onderzoek naar de gemeentelijke begrotingen van 2019.

Van de drie gemeentelijke heffingen die het meeste opbrengen stijgt de opbrengst van de reinigingsrechten en afvalstoffenheffing het sterkst, gevolgd door de onroerendezaakbelasting (ozb) en de rioolheffing. Samen zijn ze met bijna 7,6 miljard euro goed voor 75 procent van alle heffingen. 

Steenwijkerkand

De gemeente Steenwijk verwacht dit jaar 7.123.000 euro te ontvangen aan onroerendzaakbelasting (ozb). Dat is ruim een ton meer dat vorig jaar. In 2010 leverde de ozb de gemeente nog 6.143.000 euro op.

De stijging van de opbrengst van de rioolheffing verliep de afgelopen jaren in Steenwijk weinig spectaculair. De opbrengst was in 2010 nog 4.828.000 euro, nu, negen jaar later verwacht Steenwijk 4.892.000 euro aan rioolheffing binnen te krijgen. Dat is minder dan in 2018 toen 4.978.000 euro binnenkwam. 

De inkomsten uit reinigingsrechten en afvalstoffenheffing daalde van 3.915.000 euro in 2010 naar een verwachte opbrengst van 3.392.000 euro in 2019. Dat is echter wel meer dan vorig jaar toen er 3.177.000 euro binnenkwam. 

De stijging in Steenwijk blijft beperkt. De inkomsten aan ozb gaat met ongeveer 1,75% omhoog, de rioolheffing levert naar verwachting bijna 1,75% minder op en de reinigingsrechten en afvalstoffenheffing moet 6,7% meer in de gemeentekas brengen. Deze drie grote inkomstenbronnen moeten samen bijna 1,7% meer opbrengen dan vorig jaar. 

Daling opbrengst secretarieleges

Aan secretarieleges wordt in heel Nederland bijna een kwart minder aan ontvangsten begroot. Dit heeft te maken met de wijziging van de Paspoortwet, waardoor de geldigheidsduur van reisdocumenten en identiteitskaarten vanaf 9 maart 2014 voor personen van 18 jaar en ouder werd verlengd van vijf naar tien jaar. Dat uit zich met ingang van dit jaar in minder aanvragen voor deze documenten. In Steenwijkerland verwacht men echter dezelfde opbrengst aan leges voor burgerzaken als vorig jaar, 600.000 euro. 

Bekijk op onderstaande kaart de kerncijfers gemeentebegrotingen, heffingen per inwoner per gemeente:
Tip: de kaart is ook op fullscreen te bekijken. Klik hiervoor op het icoontje rechtsonderin de kaart.