Waterschap wil meer aandacht voor historie

Diever - Drents Overijsselse Delta (WDODelta) wil de rijke geschiedenis van het waterschap meer laten zien. Het bestuur van het waterschap heeft hiervoor haar beleid voor waterschapserfgoed en ruimtelijke kwaliteit vastgesteld.

Het erfgoed van WDODelta bestaat niet alleen uit historische gebouwen, sluizen, gemalen en dijken, maar ook uit oude kaarten en andere historische voorwerpen. Dagelijks bestuurslid Herman Odink van het waterschap is blij dat er meer aandacht komt voor het erfgoed van het waterschap. ‘We kunnen nu meer gestructureerd met ons erfgoed aan het werk. We willen verbinding zoeken met de historische verenigingen in ons gebied.’

Erfgoed

Het nu vastgestelde beleid zorgt er voor dat er bij de plannen en taken die het waterschap heeft nog meer rekening wordt gehouden met de historie van het gebied. ‘Ons waterschap heeft altijd al aandacht gehad voor erfgoed en voor ruimtelijke kwaliteit. We onderhouden ons erfgoed goed. Mooie voorbeelden hiervan zijn de restauraties van de Koningsschut bij Geeuwenbrug en het sluisje Westerveld in wijk de AA-landen in Zwolle. En ook grotere restauratieprojecten als het gemaal Stroink bij Vollenhove’, aldus Odink.

WDODelta wil dat bij projecten er meer aandacht is voor de ruimtelijke kwaliteit. ‘Wanneer wij nieuwe gemalen bouwen en de inrichting van watergangen veranderen, houden wij rekening met de historie en inpassing in het landschap’, zo zegt Odink die ook wil dat het waterschap zijn erfgoed met een breder publiek deelt.

‘Daar waar mogelijk wordt het op Open Monumentendag toegankelijk gemaakt. En ook het faciliteren van tentoonstellingen om de historische inventaris te laten zien behoort zeker tot de mogelijkheden.’