Zorggroep Noorderboog scoort goed

Meppel - Zorggroep Noorderboog voldoet ruimschoots aan de wettelijke normen voor zorgaanbieders. Dat is de conclusie van een beoordelingsrapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

De inspectie bracht eind 2018 een bezoek aan de zorglocaties Zonnekamp/ De Woonark in Steenwijk en Kaailanden in Meppel. De locaties zijn daarbij getoetst op persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverlening, sturen op kwaliteit en veiligheid en medicatieveiligheid.

In het rapport is de inspectiedienst met name te spreken over de persoonsgerichte zorg, sturing op kwaliteit en (medicatie)veiligheid. Zowel Zonnekamp / De Woonark als Kaailanden heeft op deze onderdelen hoge scores toebedeeld gekregen.

Geprezen

Beide locaties worden erom geprezen dat ze de cliënten goed kennen en dat er een hoge mate van betrokkenheid is bij het aanwezige personeel. Cliënten worden, vanuit persoonlijke wens, bij de voornaam aangesproken en er is veel aandacht voor welbevinden en geborgenheid. Ook zijn medewerkers op de hoogte van de smaak en voorkeuren van de bewoners.

Op het gebied van sturing op kwaliteit en veiligheid ziet de inspectiedienst dat er gewerkt wordt met een solide patroon van planning, uitvoering, controle en bijstelling van de werkzaamheden. Ook ziet Zorggroep Noorderboog toe op de bewaking van een werkcultuur die gericht is op leren en verbeteren. Op beide locaties wordt er gewerkt met accurate medicatielijsten en is er sprake van nauw contact met gespecialiseerde zorgverleners en apothekers.

Aanbeveling

In het rapport ziet de inspectiedienst voor Zonnekamp / De Woonark ruimte voor verbetering op het gebied van deskundige zorgverlening. Daarbij wordt er gedoeld op de inrichting van de benodigde zorg en het accuraat vastleggen van cliëntdossiers. In het rapport staat dat de inspectie voldoende vertrouwen heeft dat Zonnekamp / De Woonark in staat is om hier verbetering in aan te brengen. De inspectiedienst ziet dan ook geen aanleiding voor een nadere controle of actieve bijsturing.

Alice van Aalderen, manager van Zonnekamp: ‘De uitkomsten van het rapport zijn voor ons een bevestiging dat we met Zorggroep Noorderboog op de goede weg zijn en staan voor kwalitatieve zorg. Het is met name positief dat de inspectie heeft opgemerkt dat er op onze locaties veel oog is voor de menselijke maat. Dit is een van de speerpunten van ons zorgbeleid. De aanbevelingen die er zijn gedaan, nemen wij uiteraard ter harte. De vraag naar zorg verandert continu en wij streven ernaar om hier zo goed mogelijk aan te blijven voldoen.’

Kijk voor meer informatie op: http://www.noorderboog.nl