De bedekte weg van Johan van den Kornput

Steenwijk - In 1584 publiceerde Johan van den Kornput onder de naam Reinico Fresinga een vrij gedetailleerde kaart van het beleg van 1580-81. Daarop gaf hij drie jaar na het Ontzet aan hoe de strijd zich had voltrokken.

Op de kaart zijn ongeveer 18 schansen ingetekend, zowel Spaanse als Staatse (Oranjegezinde) schansen. De Spaanse schansen waren ver in de meerderheid. De Spanjaarden begonnen eerst schansen aan te leggen op de toevalswegen naar de stad. Deze schansen moesten de verbinding van de Steenwijkers met de buitenwereld beletten. En tegelijkertijd moesten ze voorkomen dat hulptroepen van buiten verbinding met de stad konden maken. 

Dekking

Tijdens de viering op 23 februari a.s. in de Kleine Kerk zal Liesbeth Hermans aangeven waar die schansen hebben gelegen. De bezoekers krijgen dan een hedendaagse kaart waarop de schansen zijn aangegeven. Een van de strategieën van Johan van den Kornput tegen het isoleren van de stad was de aanleg van een bedekte weg aan de buitenkant van de gracht. Naast de weg werd aan de buitenkant een dijk opgeworpen waardoor je vanuit het veld niet kon zien wie er over de weg liep. De weg gaf dus dekking aan de gebruikers van de weg. Vanaf deze weg werden vele uitvallen gedaan naar de Spaanse troepen.

Succesvol militair strateeg

Helaas is deze bedekte weg geheel verdwenen onder de ophogingen die sinds 1581 zijn aangebracht direct buiten de wallen. Om vanuit de stad op de bedekte weg te komen moest je vrij door de stadspoorten kunnen lopen. Van den Kornput hield de stadspoorten zoveel mogelijk vrij hoewel velen in de stad de poorten juist hermetisch wilden afsluiten. Deze tactiek van open poorten en het gebruik van de bedekte weg maakten Van den Kornput tot een succesvol militair strateeg.

Viering Steenwijks Ontzet

Op vrijdag 22 februari is er van 18.00 tot 19.30 uur het Ontzetmaal in de Doopsgezinde kerk. Op zaterdag 23 februari is er tussen 19.30 en 21.00 uur de viering in de Kleine Kerk met de beëdiging van burgemeester Bats als Stadhouder van Steenwijk, muziek van Sjeu en de overhandiging van de eerste certificaten aan Grootburgers. Voor deelname aan een van de activiteiten of het voor het verkrijgen van de titel Vestingburger of Grootburger gaat u naar de website www.steenwijksontzet.nl.