Wat betaal jij aan het waterschap?

Regio - Ingezetenen van het verzorgingsgebied Waterschap Drents Overijsselse Delta betalen voor de watersysteemheffing meer dan het landelijk gemiddelde. Wat de zuiveringsheffing betreft betalen de inwoners van WDOdelta precies zoveel als het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit een rapport van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO).

Met de watersysteemheffing betalen waterschappen de waterkering (het dijkonderhoud), de waterbeheersing (de waterhoeveelheid in sloten en plassen) en het waterkwaliteitsbeheer (kwaliteit van oppervlaktewateren). 

De watersysteemheffing en wegenheffing bestaan beide uit vier verschillende onderdelen:
1. de ingezetenenheffing, een tarief per huishouden. Drents Overijsselse Delta berekent met 99 euro per jaar de hoogste ingezetenenheffing. Het landelijk gemiddelde is 88 euro. 

2. de heffing gebouwd, betaald door eigenaren van gebouwen (vooral huiseigenaren). Het tarief is een percentage van de woz-waarde. De heffing gebouwd wordt betaald door eigenaren van gebouwen (veelal huiseigenaren). Het bedrag wordt berekend als percentage van de woz-waarde van de woning. Voor Drents Overijsselse Delta is dat 0,045. Het landelijke gemiddelde ligt op 0,0318 procent.  

3. de heffing ongebouwd, betaald door eigenaren van ongebouwde grond voor zover het geen natuurgrond is (vooral agrariërs). Het tarief is een bedrag per hectare. Het tarief (per hectare) voor landbouwgrond is juist lager dan gemiddeld, en het is ook minder gestegen dan gemiddeld. 

4. de heffing natuur, betaald door eigenaren van natuurgrond. Het tarief is, net als de heffing ongebouwd, een bedrag per hectare. Voor natuurgrond is het beeld precies omgekeerd: het tarief per hectare is hoger dan het landelijk gemiddelde, en het is ook meer gestegen.

Zuiveringsheffing

De zuiveringsheffing van WDOdelta bedraagt voor eenpersoonshuishoudens 57 euro. Meerpersoonshuishoudens zijn 172 kwijt. Dit bedrag ligt op de landelijke mediaan. De stijging ten opzicht van 2018 is met 8,3% echter de hoogste van het land. De gemiddelde jaarlijkse ontwikkeling tussen 2015 en 2019 van de tarieven van de zuiveringsheffing ligt op 0,9%. Dat is iets meer dan de gemiddelde jaarlijkse stijging in Nederland.