Beeld symboliseert trots van de noeste werker

Willemsoord/Baars – Het Heideveld beleefde zaterdag een bijzondere jubileumdag. Het was precies 200 jaar geleden dat deze vereniging werd opgericht. Een van de jubileumactiviteiten was de onthulling van het beeld in de buurtschap De Baars, gemaakt door de kunstenaar Frits Stoop.

Het beeld werd onthuld door Elise en Angela Hof, kleindochters van Bertus de Boer, de vorig jaar overleden secretaris/penningmeester van Het Heideveld.

Trots

Het is een beeld van een man, die trots uitkijkt over het omliggende landschap dat met noeste arbeid door Het Heideveld is ontgonnen en vruchtbaar gemaakt. Deze boer, leunend op zijn schop, symboliseert de trots van het Heideveld en de bewoners op hun grond die met hard werken is ontgonnen. Het monument markeert de verbondenheid met de historische grond die de vereniging als erfgenaam van Steenwijkerwold al tweehonderd jaar in beheer heeft.

Jubileumboek

Later op de middag volgde in café De Steen de presentatie van het jubileumboek van de historicus Martin van der Linde over het 200-jarig bestaan van de vereniging. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan burgemeester Rob Bats.

Die trots van de noeste werker straalt nog steeds af op de vereniging, maar ook op de bewoners van het werkgebied van Het Heideveld. ‘Er is gestreden voor het belang van de boeren’, zegt Martin van der Linde.

Twee wandelroutes en een fietsroute

Ook werden twee wandelroutes en een fietsroute gepresenteerd. De routes vertellen over sporen van Het Heideveld maar ook over de eveneens ruim 200 jaar oude Maatschappij van Weldadigheid. Verder wordt er verteld over natuur, cultuur en geschiedenis.

In de avonduren volgde een feestavond in café De Steen.

Maatschappij van Weldadigheid

Het Heideveld is een vereniging met een historische erfenis en het is rentmeester van ruim 360 ha landbouwgrond, wegen, bos, en water.

De vereniging werd geboren uit noodzaak omdat de Maatschappij van Weldadigheid ten behoeve van de realisering van de kolonie Willemsoord dacht een groot deel van de woeste Steenwijkerwoldse heidevelden te kunnen annexeren. Hier staken de erfgenamen van ’t Wold een stokje voor.

Met de oprichting van Het Heideveld werden hun traditionele rechten veilig gesteld en kwam er duidelijkheid in de eigendomsverhoudingen van het gebied. Tientallen pachters huurden door de eeuwen heen stukken land en anno nu huren nog altijd zo’n 90 inwoners van het werkgebied een stuk grond van 360 ha van Het Heideveld.

Bijdrage aan de gemeenschap

De vereniging Het Heideveld heeft nog steeds dezelfde doelstelling, namelijk grond- en landschapsbeheer. En levert met de opbrengst daarvan een bijdrage aan de gemeenschap in het werkgebied.

Het boek Het Heideveld. Boerenrepubliek aan de Reune is sinds afgelopen weekend verkrijgbaar bij Attent supermarkt in Tuk, Spar supermarkt in Steenwijkerwold, Dedden IJzerwaren en Gereedschappen in Willemsoord of via info@hetheideveld-steenwijkerwold.nl. (kosten €17,50).