Gemeente gaat wegen en bruggen opknappen en vervangen

Steenwijk - Het college van B&W heeft ingestemd met het Uitvoeringsplan Openbare Ruimte 2019. In het uitvoeringsplan wordt aangegeven welke activiteiten er in 2019 voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte staan gepland.

Wethouder Marcel Scheringa: ‘Ook dit jaar worden, naast het reguliere onderhoud in de openbare ruimte, weer talrijke projecten in de openbare ruimte gerealiseerd. Aan de Arembergerweg in Belt-Schutsloot gaan we groot onderhoud uitvoeren zodat de weg er weer strak bij komt te liggen. De Steenwijkerweg in Willemsoord wordt heringericht, waarmee de uitstraling van de weg op een hoger niveau komt te liggen.’

Energiezuinige lichtmasten

Verder gaat de gemeente een aantal oude verkeersbruggen in Belt-Schutsloot en in Dwarsgracht gaan vervangen door nieuwe. Scheringa: ‘En in totaal wordt 25 kilometer bermverharding in onze gemeente aan wat de algehele verkeersveiligheid ten goede komt. Wat betreft de openbare verlichting vervangen we 700 lichtmasten door nieuwe energiezuinige lichtmasten Op het gebied van groenbeheer kappen we, vanwege de essentaksterfte, 475 essen maar planten daar inheemse bomen zoals de iep en eik voor terug. Daarnaast starten we met een proef om de Japanse duizendknoop effectief te bestrijden.’

Bloemrijke kernen

Naast reguliere beheer en onderhoudswerkzaamheden en vervangingsopgaven in de openbare ruimte zet Steenwijkerland in 2019 ook stappen op weg naar een aantrekkelijke duurzame en veilige leefomgeving. ‘We zetten daarom in op slimme en duurzame mobiliteit om de bereikbaarheid en toegankelijkheid in onze gemeente te verbeteren. Maar ook om voorbereid te zijn voor het vervoer van de toekomst. We versterken onze biodiversiteit en zorgen voor bloemrijke kernen. De toegankelijkheid van de openbare ruimte brengen we in beeld en komen met verbetervoorstellen. En al deze plannen en werkzaamheden gaan we nadrukkelijk samen met onze inwoners uitwerken en realiseren.’