Discipline baart kunst in Galerie Steenwijk

Steenwijk - In de beeldende kunsten wordt het woord discipline in twee verschillende betekenissen gebruikt. Allereerst gaat het om de discipline die nodig is om een kunstwerk te maken. Zonder het volgen van voorschriften en regels die de kwaliteit van een kunstwerk bepalen, blijft het resultaat altijd onder de maat.

Locatie: Galerie Steenwijk
Waardering: ***

Daarnaast wordt het begrip discipline ook gebruikt om aan te geven welke uitingsvorm de kunstenaar toepast. Er zijn verschillende artistieke disciplines, zoals schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie, videokunst, installaties, computerkunst, geluidskunst, grafiek en mixed media. Soms passen beeldende kunstenaars kruisbestuivingen toe, waardoor mengvormen van verschillende uitingsvormen, technieken of beeldmiddelen ontstaan, die tot een vernieuwende aanpak kunnen leiden. Ook zijn cross-overs met andere kunstvormen, zoals literatuur, muziek en dans mogelijk.

Dienstbaar

In Galerie Steenwijk is tot en met 9 maart de expositie 'Discipline' te zien met werk van Joek van Draanen, Redmer Hoekstra en Mariet Rankenberg. Het betreft een groepsexpositie waarin beide betekenissen van het woord ‘discipline’ aan de orde zijn, maar het gaat toch vooral om beeldende kunst waarin de nadruk ligt op de gedisciplineerde werkwijze die nodig is om tot bevredigende resultaten te komen.

Discipline moet hier dus vooral opgevat worden als het vermogen om alles dienstbaar te maken aan het resultaat, zoals ook in de krijgstucht discipline vereist is omdat anders wanorde zou kunnen ontstaan. Dankzij hun gedisciplineerde werkhouding ontbreekt elke vorm van chaos in de kunstwerken van Joek van Draanen, Redmer Hoekstra en Mariet Rankenberg. Nauwgezet en met gevoel voor detail werken de drie exposanten elk op een volstrekt eigen wijze volgens de ijzeren wetten die de door hen toegepaste artistieke disciplines vereisen.

Joek van Draanen uit Almere concentreert zich op het scheppen van mystieke mensfiguren die zowel kracht als humor uitstralen. De vindingrijke sculpturen van gefingeerde mensfiguren ontlenen hun charme aan hun relativerende en karikaturale uiterlijk. Opvallend is de toonzetting waarbij het gebruik van min of meer zeegroene kleurnuances overheerst. Het materiaalgebruik is bijzonder. In de sculpturen is melkachtig gematteerd glas onder meer gecombineerd met brons.

Speels duwtje

Ook in de pentekeningen Redmer Hoekstra uit Elst krijgt de werkelijkheid een speels duwtje in onverwachte richtingen. Daardoor ontstaan humoristische wendingen en worden concrete waarnemingen gecombineerd met surrealistische tendensen. Hoekstra studeerde tien jaar geleden af aan de Kunstacademie in Zwolle. Hij manifesteert zich niet alleen als beeldend kunstenaar maar ook als illustrator. Zijn tekeningen bewegen zich frivool tussen beide artistieke disciplines. Al associërend speelt Hoekstra met vorm, betekenis en inhoud. Zo houdt hij de kijker scherp, want vaak is de logica ver te zoeken. De tekeningen zijn alleen toegankelijk voor mensen die er onbevangen en ongeconditioneerd naar kijken.

Nieuwe dimensies

Binnen de diversiteit van artistieke disciplines kiest Mariet Rankenberg uit Steenwijk voor textiele werkvormen. Het gaat hierbij om kunst waarbij vorm en functie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en tegelijk ondergeschikt zijn aan een nieuwe autonome eenheid. Rankenberg zoekt naar nieuwe mogelijkheden waarbij zij de elasticiteit van vorm, materie en functie op een verrassende manier onderzoekt en van nieuwe dimensies en gebruiksmogelijkheden voorziet. Materie en techniek dagen haar uit tot nieuwe en ongebruikelijke werkvormen en toepassingen.

Wim van der Beek