Progressief Westerveld wil raadsdebat over ‘bestrijdingsmiddelen’

Diever - Progressief Westerveld (PW) is de eerste politieke partij in Westerveld die gereageerd heeft op de resultaten van het onderzoek naar bestrijdingsmiddelen in de gemeente.

Het burgerinitiatief Meten = Weten maakte deze week bekend 57 bestrijdingsmiddelen te hebben gevonden in de bodem en het oppervlaktewater in Westerveld. PW is zeer verontrust over de gevolgen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de intensieve landbouw, met name de lelieteelt.

Liefst 57 verschillende bestrijdingsmiddelen zijn ontdekt in grond- en gewasmonsters, genomen in de gemeente Westerveld. Het onderzoek is gedaan door het burgerinitiatief Meten = Weten. Het initiatief wordt gevormd door zo’n 160 ‘bezorgde inwoners’ van de gemeente Westerveld. Ze wisten voor de onderzoeken binnen een week meer dan 7000 euro bij elkaar te krijgen. Daarvan zijn dertien monsters van bodem en oppervlaktewater genomen en onderzocht op de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen. In tien grondmonsters zijn in totaal 57 verschillende bestrijdingsmiddelen gevonden, in uiteenlopende concentraties.

Raadsdebat

Wilfred Beets, raadslid voor Progressief Westerveld heeft het burgerinitiatief Meten = Weten een hoop verontrustende gegevens op tafel gelegd. In tien monsters werden 57 verschillende bestrijdingsmiddelen gevonden. Volgens Beets zou het goed zijn als het college en de gemeenteraad snel met Meten = Weten van gedachten kunnen wisselen over alles wat zij onderzocht hebben.

‘Het onderwerp is zo belangrijk dat we hieraan graag een extra raadsdebat willen wijden. Zeker als je bedenkt dat uit het nieuwste onderzoek van het Rijk blijkt dat er gif wordt teruggevonden in luiers van baby’s die op 250 meter afstand van de bollenvelden wonen.’ Over de uitwerking en voorbereiding van zo’n extra raadsdebat is Progressief Westerveld in gesprek gegaan met de coalitiepartners DSSW-SW en Gemeentebelangen, omdat de partij er aan hecht om dit gezamenlijk op te pakken.

Voorzichtiger

De twee andere partijen die samen met PW de coalitie in Westerveld vormen zijn wat voorzichtiger en zeggen op voorhand nog niet de discussie aan te willen gaan in een speciaal raadsdebat. Janny Mones van Gemeentebelangen vindt het nog te vroeg voor zo’n debat.

‘De conclusies zijn nog niet openbaar en wij wachten eerst het aanvullend onderzoek af van het RIVM. Wij houden alles nauwlettend in de gaten.’ Ook Geke Kiers van DSSW/SW houdt de boot nog even af. ‘Discussie kun je het best voeren op basis van kennis. De resultaten van het RIVM onderzoek daar kijken we al lang naar uit en dat onderzoek willen wij zeker in de discussie meenemen.’

Discussie

Wethouder Wilfried de Jong heeft ook kennisgenomen van de resultaten van het eigen onderzoek dat Meten = Weten heeft laten verrichten naar bestrijdingsmiddelen in de bodem van Westerveld. De wethouder zegt de actie wel te begrijpen. ‘Mensen maken zich ongerust en zoeken wegen om het onderwerp actueel en het gesprek gaande te houden. Ik ga er vanuit dat het onderzoek objectief is uitgevoerd en de uitkomsten kloppen. En als dat zo is, dan word ik daar niet vrolijk van. Het zwengelt in ieder geval wel weer de discussie aan. Dat hebben we deze week al kunnen zien.’

De Jong benadrukt nogmaals dat de gemeente niet zo heel veel kan doen om de situatie te veranderen. ‘Je moet het vergelijken met de rol van de gemeente in het gasdossier. Wij gaan niet over bevoegdheden. Dat is allemaal landelijk geregeld. Wat wij wel kunnen doen is het onderwerp weer landelijk op de kaart te zetten. Zo zal ik mijn uiterste best doen om mijn partij D66 te bewegen dit onderwerp te bespreken.’

Dat het onderzoek is uitgevoerd en dat Meten = Weten gevormd wordt door ook partijgenoten van De Jong, voelt de wethouder niet als een dolksteek in zijn rug. ‘Ik was op de hoogte dat het onderzoek werd uitgevoerd. Dat komt voort uit ongerustheid en dat begrijp ik. Het is goed dom het onderwerp, op welke manier dan ook, actueel te houden.’ De Jong onderneemt vooralsnog geen actie. ‘Ik wacht eerst de bijeenkomst op 15 maart af. Daarna bepalen we welke kant we opgaan.’

Bijeenkomst

Op 15 maart vindt in ontmoetingscentrum De Veldkei in Havelte een bijeenkomst plaats voor donateurs van Meten = Weten, genodigden en andere belangstellenden. Er vinden dan onder meer tafelgesprekken plaats met deskundigen en bestuurders.