Vervanging Arembergerweg wordt niet uitgesteld

Belt-Schutsloot - De vervanging van de Arembergerweg in Belt-Schutsloot gaat door zoals gepland (in het voorjaar). De samenwerkende recreatieondernemers Belt-Schutsloot (SROBS), hadden gevraagd of het aanpakken van deze weg, die in slechte staat verkeert, doorgeschoven kon worden naar november.

Zij vrezen grote overlast voor onder andere de toeristen, als deze belangrijke weg er van 18 maart tot en met 1 mei uit ligt in het voorjaar. Volgens wethouder Marcel Scheringa is het echter niet verantwoord langer te wachten. ‘Wij hebben als gemeente een verantwoordelijkheid naar onze burgers en de veiligheid van de weggebruikers staat voorop’.

Zowel SROBS als Dorpsbelangen Belt-Schutsloot laten weten niet geïnformeerd te zijn door de gemeente over de op handen zijnde plannen. In november was weliswaar al wel bekend dat de Arembergerweg aangepakt zou worden, maar niet wanneer dat zou gebeuren. Ook Dorpsbelangen is van mening dat de veiligheid voorop staat, dus dat er niet gewacht kan worden met vervanging van de weg. Vorig jaar is er iemand gevallen met de fiets en zodanig gewond geraakt dat hij met de ambulance naar het ziekenhuis moest worden gebracht.

Ingesproken tijdens politieke markt

Helmuth van de Belt van SROBS heeft vorige week dinsdagavond ingesproken tijdens de politieke markt om aandacht te vragen voor hun bezwaren tegen het gekozen tijdpad. Hij werd daarin gesteund door KopTop en Koninklijke Horeca Nederland. Afgelopen woensdag volgde nog een gesprek met de wethouder.

‘Wij hebben voorgesteld een 30 km zone in te stellen, of een verbod voor auto’s en de vervanging over de zomer heen te tillen en te starten in november’, zegt Van de Belt. ‘Tenslotte is de weg al jaren slecht en komt het niet meer op een paar maanden aan’.

Reparaties

De gemeente geeft aan dat deze suggestie is onderzocht en dat geconcludeerd is, dat het geen verstandige keuze is om te wachten. ‘De weg is in dermate slechte staat, dat er iets moet gebeuren. Wachten we tot november, dan moeten er nu sowieso de nodige reparaties worden uitgevoerd. Niets doen is geen optie. Daarom pakken we het in één keer goed aan.’

Ecowaterliner voor fietsers

Over de suggestie van Dorpsbelangen om de Ecowaterliner voor fietsers in te zetten, wil de gemeente positief meedenken.

Geen afdoende oplossing, vindt SROBS. ‘Wij achten de kans groot dat de vervanging niet in 6 weken plaats kan vinden en de horeca alle lange weekenden (Pasen, Koningsdag, Hemelvaart en Pinksteren) mist’.

‘Voor 1 mei klaar’

Vanuit het ambtelijk apparaat komt de verzekering dat overschrijding van het tijdpad niet aan de orde is. ‘Het werk moet voor 1 mei klaar zijn. Dat is dan ook de datum waarmee gewerkt wordt.’

SROBS legt zich, weliswaar met tegenzin, bij het besluit neer. ‘Het gekke is dat de 2 bruggen die nog vervangen moeten worden op het 'dode' stuk wel vervangen worden in de wintermaanden…’, reageert Helmuth van de Belt.